Gezond vee

Dieren waar een boer voor zorgt, noemen dierenartsen 'landbouwhuisdieren'. In deze sector werken dan ook landbouwhuisdierenartsen. Die worden ook wel veeartsen genoemd. Over het algemeen richt een landbouwhuisdierenarts zich op een bepaalde diersoort, bijvoorbeeld op varkens, melkvee, pluimvee of vleeskalveren. Dieren die niet gehouden worden om te knuffelen, maar omdat ze melk, vlees en nog meer produceren. Hun gezondheid is heel belangrijk voor gezonde producten.