Disclaimer

Dierenarts.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsorganisatie van dierenartsen. De KNMvD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op grond van de hier ter beschikking gestelde informatie.

De KNMvD betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van www.dierenarts.nl. Dat geldt ook voor de keuze van informatie van derden die zij op haar site ter beschikking stelt aan leden en/of niet-leden. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. De KNMvD heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De KNMvD aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.