Strengere aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Hoe vaak lees je het niet? “Zwaar verwaarloosde dieren aangetroffen bij X te Y. De dierenpolitie heeft de dieren weggehaald en elders ondergebracht, enkele dieren moesten ter plaatse geëuthanaseerd worden. X moet voor de rechter verschijnen. X was in het verleden ook al eens veroordeeld wegens het verwaarlozen van zijn dieren, maar toen in plaats Z.”

Als je dit leest, dan vraag je je af hoe dat kan: al eens veroordeeld, de dieren zijn hem afgenomen en zo iemand gaat ergens anders vrolijk weer dieren houden? Dat mag toch niet? Soms heeft de rechter iemand veroordeeld voor verwaarlozing of mishandeling van dieren, maar legt hij een dader nog een bijzondere voorwaarde op: hij mag dan geen dieren meer houden. Een houdverbod dus. Dit houdverbod kan inhouden dat iemand geen dieren, minder dieren of bepaalde diersoorten niet mag houden of bezitten. Maar wat als iemand in hoger beroep gaat? Dan zou deze persoon dus nog jarenlang dieren onder verschrikkelijke omstandigheden kunnen houden. Dat kan en moet anders vond ook het kabinet.

Houdverbod als zelfstandige maatregel

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) willen met het wetsvoorstel ‘Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing’ dat een houdverbod als een zelfstandige maatregel kan worden opgelegd, voor maximaal 10 jaar. Dus niet als een bijzondere voorwaarde naast een voorwaardelijke straf. Met een zelfstandige maatregel hoopt het kabinet te voorkomen dat verdachten van verwaarlozing of mishandeling toch nog jarenlang dieren kunnen houden omdat ze in beroep zijn gegaan tegen hun straf. Een rechter kan vervolgens beslissen dat het houdverbod direct na de uitspraak van de rechtbank ingaat. Dus niet pas als een hogere of de allerhoogste rechter over een zaak beslist heeft. Deze maatregel kan dan in meer gevallen ter bescherming van dieren worden opgelegd.

Gebiedsverbod

Je leest ook vaak over mishandeling van dieren die op stal staan, of in de wei. Maar denk ook aan de dieren op kinderboerderijen. Je moet er niet aan denken dat een veroordeelde daar in de buurt komt en in herhaling valt. Wordt het voorstel wet dan kan er een gebiedsverbod worden opgelegd. Dit om te voorkomen dat een veroordeelde dader in de buurt komt van plekken waar dieren worden gehouden.

Welzijn dieren in gevaar

Dierenwinkels of veehouders die hun dieren niet genoeg te eten geven of niet goed verzorgen, kunnen straks te horen krijgen dat ze hun bedrijf moeten sluiten. Nu kan dat alleen als de gezondheid van mens of dier in gevaar is.

Bijtincidenten

Nog altijd worden er honden speciaal getraind voor hondengevechten. Ze moeten krachtig en agressief zijn. Maar ze komen ook buiten en dan kan het weleens goed misgaan. Als zulke speciaal getrainde honden een mens of ander dier aanvallen dan zijn de gevolgen vaak ernstig en soms zelfs dodelijk. Het kabinet wil bijtincidenten door honden dan ook strenger aanpakken. Het aanhitsen van een dier moet als het aan het kabinet ligt, als een misdrijf worden gezien. Nu is het nog een overtreding.

Bestuurlijke boete

Het is al verboden om bijvoorbeeld honden met een gecoupeerde staart deel te laten nemen aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen. Het mag alleen als er een medische noodzaak is geweest om de staart te couperen. Helaas blijkt de praktijk anders te zijn.

Straks kan een bestuurlijke boete worden opgelegd aan mensen die dieren zonder medische noodzaak bepaalde ingrepen laten ondergaan en die toch meedoen aan wedstrijden en dergelijke.

Voorlichting

Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand in een opwelling een dier in huis haalt en eigenlijk helemaal niet weet wat het dier nodig heeft? Daarmee kan iemand dan onbedoeld de gezondheid en het welzijn van zijn dier schaden. Als iemand niet weet hoe je een dier moet houden, dan is de kans groot dat hij in herhaling valt zodra hij toch weer dieren in huis haalt. Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van mensen die een dier hebben, kan veel onbedoeld leed voorkomen. Het voorstel is dan ook om een educatieve maatregel op te leggen bij overtreding van wettelijke bepalingen over dierenwelzijn. Hiermee kan op de lange duur het onbedoeld overtreden van deze normen worden voorkomen. En zo kunnen mensen toch op een verantwoorde manier dieren houden.

Raad van State

Het wetsvoorstel is nog niet openbaar. Het zal eerst voor advies aan de Raad van State worden gezonden. Als het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, zullen de tekst van het voorstel en het advies van de Raad van State openbaar worden.

Wat kun je zelf doen?

Als je graag een huisdier wilt, kijk dan op de sites van dierenarts.nl en het LICG. Je vindt er veel informatie over allerlei dieren; niet alleen over het gedrag maar ook over de verzorging die nodig is. Heb je eenmaal een dier, ga dan voor de jaarlijkse vaccinaties naar de dierenarts, maar ga er ook heen als je advies nodig hebt, als er iets aan de hand lijkt te zijn. Elke dierenarts zal je graag vertellen hoe je het beste met je dier om kunt gaan.

Zie je dat dieren verwaarloosd of mishandeld worden? Bel dan 144 red een dier!

 

 

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.