Dierenwelzijn

Een duurzame en dierwaardige dierhouderij staat voorop. Het onderwerp dierenwelzijn leidt soms tot hoog oplopende emoties en stevige discussies. Denk aan de verhongerende dieren in de Oostvaardersplassen, de intensieve veehouderij, rashonden met genetische afwijkingen en mishandeling en verwaarlozing van dieren. De dierenarts is bij uitstek degene met de nodige kennis om te beoordelen of iets niet goed is voor het dier.
Advertentie