Volksgezondheid

De gezondheid van dieren kan ook invloed hebben op de gezondheid van mensen. Sommige dierziekten kunnen namelijk overgebracht worden op de mens. Signalering van een zogenaamde zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Uitbraken van Q-koorts en aviaire influenza hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid. In positieve zin kunnen mensen uiteraard ook baat hebben bij het houden van dieren.
Advertentie