Advertentie

Fokkers van kortschedelige Perzische katten krijgen waarschuwing

Er zijn wetten en regels voor het fokken met huisdieren. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert steeds strenger of eigenaren, fokkers en dierenartsen de regels voor het fokken met dieren goed naleven.

Bij controle van twee fokkers van zogenoemde ‘Peke Face Perzen’ bleek dat de gebruikte fokdieren kortsnuitig zijn en uiterlijke kenmerken hebben die het welzijn en de gezondheid van de dieren benadelen. Dit is in strijd met de regelgeving: de fokker moet zoveel mogelijk voorkomen dat uiterlijke kenmerken schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn of de gezondheid van de nakomelingen.

De KNMvD, de beroepsvereniging van en voor dierenartsen, zegt er het volgende over:

“Een kat moet kunnen spelen, springen, klimmen, communiceren met zijn snorharen. Wordt dat hem ontnomen door bijvoorbeeld afwijkend kraakbeen, ontbreken van vacht, een veel te lange rug of een te korte snuit, dan zadelt men het dier op met levenslange medische zorg. De keuze voor een huisdier moet gericht zijn op diergezondheid en dierwelzijn, niet op het versterken van modegrillen of erfelijke gebreken.”

Om die reden heeft de KNMvD een standpunt dat zich uitspreekt tegen het fokken van zogenaamde ‘designer breeds’. Zoals de Bambino Sphynx, de Napoleon Fold en de Peke Face perzen. De erfelijke gebreken die zorgen voor deze uiterlijke kenmerken, gaan ten koste van diergezondheid en dierwelzijn.  “Bewust fokken met ongelukjes van de natuur zou geen hippe trend mogen zijn”, aldus de KNMvD.

Historisch was de Perzische kat een zwaargebouwde, stevige kat met een rond gezicht en grote ogen. In het midden van de vorige eeuw is het ras met een steeds kortere neus gefokt. Er is een tweedeling gekomen tussen de traditionele Perzische kat met de (iets) langere neus (Doll face Persian) en de moderne showkwaliteit Pers (Peke face Persian). De rasstandaard voor de showkatten is hierop aangepast.

Waar kunnen kortschedelige katten last van hebben?

De vorm van de schedel bij kortschedelige katten is ernstig veranderd in vergelijking met de schedel van katten met een ‘normale’ neuslengte. De schedel is verbreed, en de bovenkaak is verkort en naar boven gekanteld. De onderkaak is ook verkort, maar iets minder dan de bovenkaak, waardoor de onderkaak naar boven opbuigt. De inwendige structuren die in en rond de neus, bek en keel aanwezig zijn worden verdrongen doordat er niet voldoende plaats meer is. Dit kan resulteren in een aantal aandoeningen bij de kortschedelige kat die het welzijn aantasten, zoals moeilijk ademen, hoorbare ademgeluiden, tranen van de ogen, huidontsteking in de huidplooien rondom de neus, moeilijk kunnen eten en tandaandoeningen.

Steeds meer controles
De constatering van de NVWA heeft geleid tot schriftelijke waarschuwingen. Om overtredingen in de toekomst te voorkomen moet de fokker zijn fokbeleid aanpassen. Tijdens de controle is ook gekeken naar de verzorging van de dieren. Deze was in orde. Eerder heeft de NVWA een schriftelijke waarschuwing gegeven aan een fokker van Sphynx Bambino katten. Dit najaar worden controles uitgevoerd bij fokkers van kortsnuitige honden.

Meer lezen over dit onderwerp?

https://www.dierenarts.nl/katten-met-extreme-kenmerken-moeten-we-niet-willen-fokken/

https://www.dierenarts.nl/strengere-regels-voor-het-fokken-met-huisdieren/

https://www.dierenarts.nl/strengere-regels-voor-fokkers-van-kortsnuitige-honden/