Advertentie

Strengere regels voor fokkers van kortsnuitige honden

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft strengere regels voor het fokken van kortsnuitige honden naar de Tweede Kamer gestuurd (zie brief). Hiermee krijgen diereninspecteurs meer bevoegdheden om misstanden in hondenfokkerijen aan te pakken. De regels gaan vooral over de uiterlijke kenmerken, zoals de vorm van de neus, ogen en schedel.

Ernstige problemen voor de hond

Door een toename in populariteit van honden met een extreem korte snuit, zoals  de Franse Bulldog en de Mopshond, komen er steeds meer honden met ernstige snuit- en schedelafwijkingen. Deze dieren hebben vaak ernstige problemen, zoals ademnood, uitpuilende ogen, hoofdpijn en oververhitting. Steeds vaker moeten dierenartsen chirurgische ingrepen toepassen om deze problemen te verhelpen.

Strengere controle

Bij wet is het al verboden om te fokken op uiterlijke kenmerken te die te schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het dier. Met de nieuwe criteria krijgen de diereninspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) meer bevoegdheden om de wet te handhaven.

De minister stelt voor dat diereninspecteurs bij een bezoek aan een hondenfokker een conditietest (1000-meter-looptest) mogen afnemen. Als de hond daarna nog hijgt is dat een aanwijzing dat de deze hond niet gefokt had mogen worden.

Platform Fairfok

Sinds 2014 werkt de overheid samen met belangrijke partners uit de hondenfokkerij aan een fairfokprogramma (Platform Fairfok) om gezondere en socialere honden. Fairfok is een programma waar ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) in deelneemt. Bepaalde rasverenigingen zijn bezig met het kruisen van rassen voor gezondere nakomelingen, erfelijke ziektes worden gefaseerd uitgefokt en keurmeesters krijgen verplichte nascholing. De minister gaat met fokkers in gesprek om verder te werken aan het gezonder maken van de fokkerij.

Petscan

Onderdeel van het Fairfok programma is de PETscan, een landelijk registratiesysteem dat is ontwikkeld aan de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) door het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG). Met dit systeem kunnen dierenartsen snel en eenvoudig diagnoses vastleggen die ze stellen bij honden (en katten). Daarbij kunnen ze aangeven of het gaat om een rashond of raskat, een kruising of een look-a-like. De PETscan wordt ondersteund door de faculteit Diergeneeskunde, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (beroepsvereniging van dierenartsen), Vetbase, Dactari, het Nederlands Kankerfonds voor Dieren en de Raad van Beheer.

Kies voor een gezond dier

De dierenarts kan je adviseren over de aanschaf van een hond. Hij/zij kan je informeren over de zaken waar je op moet letten, maar ook uitleg geven over de gezondheidsrisico’s van bepaalde (extreme) uiterlijke kenmerken voor de hond.

April 2019 – update

In programma Radar van 1 april 2019 werd aandacht besteed aan het (niet meer mogen) fokken van honden met extreem ongezonde kenmerken zoals te korte snuiten, uitpuilende ogen, te kleine hersenpan en dergelijke. Dit onderwerp vloeit voort uit de brief die de minister van Landbouw eerder (op 17 maart) naar de Tweede Kamer stuurde samen met het rapport van de Faculteit Diergeneeskunde over fokcriteria waar dit verbod mee wordt onderbouwd. De dierenartsen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hopen dat ook de fokkers zich achter deze lijst scharen en verwacht dat de NVWA streng op naleving gaat toezien. Het rapport van de Universiteit biedt volgens de KNMvD goede mogelijkheden om gezondere honden zonder afwijkende kenmerken te fokken en selecteren.

Meer informatie:

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.