Advertentie

Ook bij ruim grasaanbod schapen bijvoeren

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) adviseert schapenhouders om schapen die in de winter veel gras tot hun beschikking hebben, toch bij te voeren. Als het in de winter veel regent en het drogestofgehalte van het gras langdurig laag is, moeten schapen veel gras opnemen om in hun behoeften te voorzien.  Lukt dat niet dan heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van de placenta, die vooral plaatsvindt in de periode van dertig tot negentig dagen dracht.

De GD krijgt veel vragen binnen over aandoeningen die samenhangen met het rantsoen van de schapen, zoals melkziekte, slepende melkziekte en stijve overhouders. Het optreden van deze aandoeningen hangt in vrijwel alle gevallen samen met het rantsoen van drachtige dieren.

Interessant artikel? Lees ook:

Schaap op zijn kop, zet het rechtop