• Vivianne van Leeuwen
  • Erkende paardendierenarts en Geborgde Rundveedierenarts
  • 11 juli 2017 - 15:31

Fairtrade in de dierhouderij

Begin juli is een bom ontploft in de dierenartsenwereld. Een grote groep dierenartsen, verenigd onder the Caring Vets, heeft zich openlijk uitgesproken tegen de intensieve veehouderij in zijn huidige vorm. Het wordt tijd voor fairtrade in eigen land. Betere omstandigheden voor de veehouder en zijn vee.

Dierenartsen zijn er niet alleen om dieren beter te maken, maar ook om dierenwelzijn te bewaken. Dit doen ze door het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de innerlijke waarde van het dier.

Dierenarts voor dierenwelzijn

Met dierenwelzijn wordt bedoeld dat een dier vrij is van pijn, ongemak, honger en dorst. Dat het zijn natuurlijke gedrag kan uitoefenen en geen angst of stress ervaart. Een veehouder probeert hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Een gezond en gelukkig dier is niet alleen prettiger om mee te werken, het komt ook de productie ten goede.

Toch is het soms nodig om keuzes te maken die minder goed zijn voor het dierenwelzijn. Dat komt omdat er bij het houden van dieren die uiteindelijk melk, vlees of eieren leveren, altijd sprake is van belangenverstrengeling.

Intensieve veehouderij

Een veehouder moet ook rekening houden met het klimaat en milieu, volksgezondheid, voedselveiligheid, maatschappelijk verantwoord produceren en het bedrijf moet ondertussen ook nog rond kunnen komen. Uiteindelijk is een systeem ontstaan dat zo goed mogelijk rekening houdt met al deze aspecten.

Wil je dierenwelzijn in de intensieve veehouderij verbeteren, dan gaat dat ten koste van andere factoren. Letterlijk ‘ten koste’, want die verandering gaat veel kosten: moeite, geld, energie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

"De allerbelangrijkste groep die het verschil kan maken ben jij als consument"

Consument kan het verschil maken

Dierenartsen die werkzaam zijn in de intensieve veehouderij maken zich elke dag sterk voor een beter dierenwelzijn op kleine én grote schaal. Individuele dieren worden beter gemaakt, en tegelijkertijd wordt er achter de schermen gewerkt aan verbeteringen voor toekomstige houderijsystemen.

Alleen door kritisch te blijven, kunnen we doorontwikkelen naar een nog duurzamer systeem. Maar de dierenarts kan het niet alleen. We hebben de veehouders en de retail nodig om met ons mee te werken. Maar de allerbelangrijkste groep die het verschil kan maken ben jij, de consument.

Steun de veehouder

Jij als gebruiker van dierlijke producten kan ook je steentje bijdragen. Ga voor duurzaam, drie sterren, biologisch, lokaal geproduceerd. Eet eens een dagje géén vlees. Wees kritisch en wees bereid wat meer uit te geven. Laten we er weer fairtrade van maken voor onze boeren. Gun de veehouder een eerlijke prijs voor zijn producten, dan kan hij het welzijn van zijn dieren verbeteren.