Advertentie

Dierenarts-practitioners bij de NVWA

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft dierenartsen in dienst als vaste dierenarts-inspecteur. Maar zij maken ook gebruik van zogenoemde dierenarts-practitioner. Dit zijn dierenartsen die veelal in een praktijk werken, maar dit afwisselen met taken ‘buiten de praktijk’ bij de NVWA.

De NVWA heeft sinds 2000 de mogelijkheid voor dierenartsen om, na het succesvol volgen van verplichte scholing, als NVWA-toezichthoudend  dierenarts-practitioner te werken. Voor minimaal  8 uur per week kan de dierenarts het werken in de praktijk afwisselen met ambtelijke werkzaamheden bij de NVWA.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de levend-vee-keuring en certificering bij export vanaf veehouderijbedrijven en verzamelplaatsen van vee, levend-vee- en pluimveekeuring bij slachterijen, en toezicht bij pluimveeslachterijen.

Dierenarts-practitioner: wat houdt het in?

Je bent dan veel op pad om te checken of de geldende wet- en regelgeving op het gebied van dierwelzijn en voedselveiligheid wordt nageleefd. Kennis van de relevante wet-en regelgeving, nauwgezetheid en overweg kunnen met discussies zijn belangrijke eigenschappen. Als je als practicus werkt, zul je nooit als toezichthoudend-dierenarts bij je eigen veehouders langsgaan.

Ondersteuning NVWA

Om NVWA-practitioners meer bij de dagelijkse handhavingspraktijk van de NVWA  te betrekken, krijgen zij een (senior) toezichthoudend contactdierenarts of mentor toegewezen. Ook technisch consultants die als dierenarts over de grens werken, of als trainer worden ingehuurd, vallen in de categorie ‘practitioner’.

Lees ook: Toezichthoudende dierenartsen bij de NVWA