Advertentie
  • Edith Wiethoff
  • Coördinator opleidingen divisie V&I NVWA
  • 3 maart 2017 - 15:21

Toezichthoudende dierenartsen bij de NVWA

De NVWA, Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit, kent een kwaliteitshandboek met daarin documenten voor de gehele organisatie én documenten die bedoeld zijn voor de verschillende divisies. Binnen de divisie Veterinair & Import werken officiële dierenartsen die toezicht houden en handhaven. Zij krijgen een opleiding binnen de NVWA.

Nieuwe werknemers starten met een theoretische opleiding en krijgen begeleiding van een eigen vaste mentor in de praktijk. Eerst ziet de dierenarts toe bij taken, daarna voert zij zelf taken uit onder begeleiding, en tot slot voert de dierenarts taken zelfstandig uit. De mentor beoordeelt dan of dit op voldoende goede manier gebeurt.

In kwaliteitsdocumenten van de divisie Veterinair & Import staat duidelijk beschreven welke kennis en vaardigheden een officiële dierenarts moet hebben. In de basisopleiding voor dierenartsen komen zowel gedragsvaardigheden als theoretische en praktische kennis aan bod. Een deel van de stof is verplicht voor alle dierenartsen, enkele onderdelen zijn afhankelijk van het specifieke terrein waarin men komt te werken.

“Kennis en ervaring zijn heel belangrijk.”

De dierenarts volgt een deel van deze opleidingen helemaal aan het begin van zijn NVWA-loopbaan en een deel wordt later in het jaar aangeboden, de dierenarts enige ervaring heeft opgedaan. Enkele onderdelen worden afgesloten met een schriftelijke toets; bij onvoldoende resultaat zal de dierenarts de toets moeten overdoen.

Mentors

Elke nieuwe collega krijgt dus een mentor toegewezen. Samen met deze mentor wordt het stage- en inwerkprogramma samengesteld dat ná het vakinhoudelijk deel van de opleiding start. In het kwaliteitshandboek zijn inwerkregistratieformulieren opgenomen en de mentor beoordeeld de dierenarts op de genoemde onderdelen. Dit wordt vastgelegd en besproken met de teamleider. Daarna kan de dierenarts met de akkoord bevonden taken zelfstandig aan het werk.

Leerplannen

In overleg met inhoudelijk deskundigen en management wordt per jaar een leerplan vastgesteld voor de divisie. Per onderwerp wordt de doelgroep bepaald en deze medewerkers worden in overleg met leidinggevende en planning ingeroosterd voor de opleiding. De NVWA streeft ernaar om opleidingen en bijscholingen meer aan te bieden via e-learning, zodat de dierenartsen ze in eigen tijd kunnen doen. Daarnaast zijn er dagen gepland waarop casuïstiek besproken wordt. Resultaten hiervan worden met de deelnemers en hun leidinggevende gedeeld.

Wanneer een dierenarts naar een ander team wordt overgeplaatst of wanneer men extra, aparte taken moet gaan uitvoeren, zal de dierenarts eerst de bijbehorende opleiding in voldoende mate gevolgd moeten hebben.