Advertentie
  • Redactie
  • 15 januari 2019 - 11:33

Groei van wereldbevolking en voedselproductie in 2050

Het afgelopen jaar besteedde de Volkskrant veel tijd en aandacht aan onderzoek naar de productie van voedsel voor de hele wereldbevolking. De wereldbevolking blijft toenemen, waarbij automatisch de vraag opkomt hoe we in 2015 de 10 miljard monden kunnen voeden. Daar valt veel over te schrijven, lezen en discussiëren.

In een deel van die discussie hebben ook dierenartsen een rol. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. In het kader van bestrijden en voorkomen van ziekten en besmettingen bij dieren, hebben dierenartsen ook kennis van volksgezondheidsaspecten. Lees hier meer over de werkvelden waarin dierenartsen werkzaam zijn.

 

Alle verhalen zijn nu door de Volkskrant gebundeld in één website.