Advertentie
 • Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
 • Uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde
 • 31 januari 2018 - 14:54

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil problemen vóór zijn

Geen boer verzorgt zijn dieren moedwillig slecht. Desondanks komen er jaarlijks weer nieuwe gevallen in de media. De oorzaak? Vaak zijn dat financiële, sociale en psychische problemen! Door verminderde zorg voor dieren te melden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wordt boeren in nood de helpende hand geboden en krijgen dieren weer de zorg die ze verdienen.

Voor wie?

Belangrijke doelstelling van het loket is het terugdringen van het aantal gevallen van verminderde zorg voor dieren. We zijn het er allemaal over eens: landbouwhuisdieren verdienen een goede verzorging, gevallen van dierverwaarlozing moeten absoluut worden voorkomen. Het in 2000 door de sector zelf opgerichte Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft als taak om verminderde zorg voor dieren vroegtijdig een halt toe te roepen en veehouders die het overkomt, weer op het juiste spoor te krijgen. Het loket is 24/7 bereikbaar voor meldingen over verdenkingen van verminderde dierzorg. Deze meldingen worden ontvangen van mensen die – zakelijk en privé – dicht bij de veehouder staan: bijvoorbeeld familieleden, buren, dierenartsen, collega-veehouders, inseminatoren, voervoorlichters en bedrijfsverzorgers. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld, de melder kan anoniem melden. Melden kan en mag niet gezien worden als klikken, maar moet gezien worden als hulp bieden aan mens en dier in nood.

Melding direct opvolgen

Gemiddeld krijgt het Vertrouwensloket jaarlijks tientallen meldingen van verminderde zorg voor dieren. Het betreft bedrijven met runderen, schapen, geiten en varkens. Wanneer het loket een melding ontvangt, wordt deze altijd eerst door ervaren specialisten beoordeeld. Is de situatie niet helemaal duidelijk, dan gaat er een preventieteam bestaande uit een dierenarts en een bedrijfseconomisch adviseur naar de veehouder. De dierenarts beoordeelt de situatie en zoekt samen met de bedrijfsadviseur naar een oplossing. Het preventieteam zorgt er in eerste instantie voor dat de situatie met het vee weer normaal wordt en probeert vervolgens de problemen van de veehouder op te lossen. Uit de melding kan ook blijken dat er sprake is van sociale of persoonlijke problemen. Ook kan het bedrijf in kwestie al bekend staan vanwege verminderde zorg voor de dieren. In deze gevallen is ondersteunende hulp voor de veehouder essentieel. De ondernemer krijgt dan bezoek van een begeleidingsteam, bestaande uit een bedrijfseconomisch adviseur en een sociaal-maatschappelijk werker.

Prioriteit: zorg voor de dieren

De teams van het Vertrouwensloket hebben altijd tot doel om de zorg voor de dieren weer normaal te krijgen. Om dat te bereiken, moet het probleem achter de verminderde zorg bespreekbaar worden gemaakt en moet de veehouder vervolgens tot een verandering worden aangezet. Het Vertrouwensloket lost de problemen namelijk niet op, maar ondersteunt en motiveert. Om de verminderde zorg te stoppen wordt naar concrete oplossingen gezocht. Daarbij wordt zo nodig de hulp ingeroepen van anderen zoals de dierenarts, leveranciers, de huisbankier of de bedrijfsverzorging. Wanneer de zorg weer normaal is, richt de begeleiding zich op het voorkomen van nieuwe gevallen van dierverwaarlozing. Ook daarbij wordt het netwerk van de veehouder ingeschakeld. Zij kennen het bedrijf immers als geen ander en kunnen samen met de veehouder daadwerkelijk veranderingen doorvoeren. De teams kloppen na het eerste bezoek nog één of twee keer aan bij de veehouder. Het gehele preventietraject neemt gemiddeld zo’n drie maanden in beslag. Tijdens het tweede en eventueel derde bezoek wordt de stand van zaken doorgesproken en eventueel bijgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de veehouder de benen er weer onder krijgt, is de steun van familie, vrienden en erfbetreders ontzettend belangrijk. De teams van het Vertrouwensloket halen goede resultaten; bij 85 procent van alle bedrijven staat het licht na een traject op groen en zijn de belangrijkste problemen opgelost.

Verminderde dierzorg. Wat is het en wie doet het?

Wanneer is er sprake van verminderde zorg voor dieren? Volgens de Wet Dieren is dit het geval wanneer dieren de nodige verzorging of huisvesting wordt onthouden en hun welzijn hierdoor wordt geschaad. In de praktijk gaat het hierbij altijd over het ontbreken van de nodige zorg. Gevallen van verminderde zorg – in praktijk de meest ernstige situaties – kunnen wettelijk worden aangepakt door de NVWA of door de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID). Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren speelt een belangrijke rol bij het vroegtijdig opsporen van gevallen van verminderde zorg en het oplossen van deze probleemsituaties. Verminderde zorg voor dieren is vaak het symptoom van een ander probleem. In veel gevallen zijn sociale of persoonlijke problemen de oorzaak, veroorzaakt door een sterfgeval in gezin of familie, echtscheiding, vereenzaming, te hoge werkdruk of financiële problemen. De boer probeert in zijn eentje de problemen het hoofd te bieden, slaagt daar niet in en graaft zich vervolgens steeds dieper in. Uiteindelijk ziet hij geen uitweg meer en worden de dieren de dupe van de problemen. Bedenk altijd dat elke boer op een punt terecht kan komen dat hij of zij – als gevolg van de omstandigheden – dieren gaat verwaarlozen.

Meer informatie

Dat de werkzaamheden uitgevoerd door het Vertrouwensloket – en daarmee het voorkomen van verminderde zorg voor dieren – als belangrijk wordt gezien, blijkt uit het grote aantal organisaties dat het vertrouwensloket steunt:

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Ministerie van Economische Zaken
 • LTO Nederland
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • Nederlandse Zuivel Organisatie
 • VION Food Group
 • Abiant
 • Centrale Organisatie voor de Vleessector
 • AB Oost
 • AB Vakwerk
 • AB Brabant
 • AB Midden Nederland
 • Veeverbeteringsorganisatie CRV
 • Rabobank
 • NAJK
 • Vereniging voor Rundveepedicure
 • Vee & Logistiek
 • Nederlandse GeitenZuivel Organisatie
 • Gezondheidsdienst voor Dieren

Kijk voor meer informatie op www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl. Meldingen worden altijd vertrouwelijk beoordeeld.