Advertentie
  • Margriet Nijenhuis
  • Redacteur
  • 20 februari 2018 - 20:15

Ook een vertrouwensloket voor paardenhouderijen

Soms kan een eigenaar van een paardenhouderij niet meer goed voor zijn paarden zorgen. Dit kan door  bijvoorbeeld geldproblemen of ziekte. Om deze signalen op te vangen en de paardenhouderijen te ondersteunen zijn de Sectorraad Paarden en het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren samen gaan werken. Wanneer bijvoorbeeld de dierenarts of hoefsmid ziet dat een paardenhouder hulp nodig heeft, kan die dit melden bij het vertrouwensloket.  Zo proberen ze samen vroegtijdig problemen te signaleren en te voorkomen dat het welzijn van de paarden verminderd wordt. 

Afsprakenkader

“Voor De Sectorraad Paarden is  welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden vindt zij dan ook ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Zij heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het Afsprakenkader, aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid nemen indien er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing wordt geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.). Zij kunnen vanaf nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf waar paarden beroepsmatig gehouden worden.” Zo staat te lezen op de website van Sectorraad Paarden.

Vertrouwensloket of 144?

Bij verwaarlozing van paarden die niet van een manege, handelsstal of ander soort paardenbedrijf zijn, maar particulier worden gehouden is het vertrouwensloket niet het geschikte aanspreek punt. Dit kan je melden via meldpunt 144.