• Margriet Nijenhuis
  • Redacteur
  • 13 juni 2017 - 09:06

Rundveedierenarts over antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een groot probleem voor onze volksgezondheid. Professionals spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie, waaronder rundveedierenartsen en veehouders.

“Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo’n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën ‘wennen’ aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking, kunnen dan levensbedreigend worden.”

Antibioticaresistentie campagne

Dit is te lezen op de website van de antibioticaresistentie campagne die is opgezet door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor deze campagne is ook rundveedierenarts Betsie Krattley  geïnterviewd. In onderstaande video legt Betsie uit hoe veehouders en (rundvee)dierenartsen werken aan een vermindering van het gebruik van antibiotica.

Ik zet mij in tegen antibioticaresistentie!

Betsie Krattley: “Antibiotica terugdringen is één ding, maar je wil niet dat het meer zieke dieren oplevert. Wij, dierenartsen, hebben veel kunnen leren van bedrijven waar het heel goed ging met de gezondheid van de dieren, en die kennis weer gebruikt om andere veehouders weer te adviseren.”

Lees ook: Zoönosen: van dier op mens