Advertentie
  • Margriet Nijenhuis
  • Redacteur
  • 1 maart 2018 - 16:44

Grote grazers op Oostvaardersplassen toch bijgevoerd

De grote grazers op de Oostvaardersplassen worden toch bijgevoerd. Eerder deze week werd bekend gemaakt dat er een boete staat op het voeren van de grote grazers. Door de onrust die nu ontstaat over het welzijn van deze dieren, heeft de Provincie Flevoland toch besloten de duizenden grote grazers nu bij te voeren.

Niet constructief

 Volgens Staatsbosbeheer is het bijvoeren een slecht plan. Mede omdat de zwakkere dieren nu de winter niet halen en daardoor de aantallen op de Oostvaardersplassen beter gereguleerd kunnen worden. Bijvoeren zou dan ook maar een tijdelijke oplossing zijn.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) houdt zich ook bezig met het welzijn van de grote grazers. Zij gaven eerder al aan dat er in de Oostvaardersplassen ruimte zal zijn voor ongeveer 1300 grote grazers. Dat is aanzienlijk minder dan dan de ongeveer 5000 Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen. Om het welzijn van de grote grazers te verbeteren, geeft de KNMvD advies in een daarvoor aangestelde commissie. De dierenartsen die hierbij betrokken zijn, hopen dat hun inbreng ervoor kan zorgen dat er ook op de lange termijn oplossingen komen om zo een gezonde populatie dieren in de Oostvaardersplassen te houden.