• Mark van der Heijden
  • Voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer
  • 16 maart 2017 - 15:50

Gezondheid kalveren in de melkveesector

Het NOS journaal, RTL nieuws en diverse schrijvende media schonken in februari 2017 aandacht aan het onderwerp ‘kalversterfte’. Dier & Recht startte een campagne. De boodschap was dat in de Nederlandse melkveehouderij een op de zeven geregistreerde kalfjes al in het eerste levensjaar sterft.

Kalversterfte is een belangrijk punt van aandacht voor dierenartsen. Maar hoe wordt er in de praktijk gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van kalfjes? Mark van der Heijden, voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer van de KNMvD, legt je dit graag uit.

Jongvee is de basis

Op melkveebedrijven is de jongvee-opfok een van de aandachtsgebieden. Dit geldt niet alleen voor de melkveehouder maar ook voor dierenarts en andere erfbetreders. Het is van groot belang dat de pasgeboren kalveren een goede start hebben. Dit is belangrijk om zo min mogelijk problemen te hebben in hun verdere leven. Zij zijn immers de basis, het fundament voor het bedrijf.

Voor zowel stierkalveren als vaarskalveren is een goede biestvoorziening de eerste stap. Hierna wordt overgegaan op melk- en ruwvoervoeding.  De stierkalveren kunnen dan zo goed mogelijk het melkveebedrijf verlaten. De vaarskalveren kunnen verder worden opgefokt om uit te groeien tot melkkoe.

Deze opfokperiode vraagt veel aandacht. Niet alleen om bijvoorbeeld ziekten als diarree en longontsteking zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is ook om een zo goed mogelijke opfok te realiseren. Op veel bedrijven verloopt deze periode gelukkig goed. Op een aantal bedrijven zijn nog verbeteringen haalbaar. Dit blijkt ook uit de verschillen in uitvalcijfers tussen de melkveebedrijven. Daarbij lijkt er geen direct verband te zijn tussen kalversterfte en de grootte van het melkveebedrijf.

Meer bewustwording bij de melkveehouders

Dierenartsen stellen jaarlijks met de veehouder het zogenaamde bedrijfsgezondheidsplan op. Dan komen zaken met betrekking tot de opfokperiode expliciet aan bod. Dit heeft de afgelopen jaren in ieder geval geleid tot meer bewustwording bij de melkveehouders. De situatie wordt inzichtelijk, en per bedrijf wordt een plan van aanpak gemaakt om zaken te verbeteren.

Daarnaast zijn er binnen de melkveesector verschillende initiatieven om ervoor te zorgen dat de aandacht voor de kalverperiode nog verder verbetert. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse workshops georganiseerd over jongvee-opfok op het melkveebedrijf, waarbij de verschillende aspecten rondom de opfok aan de orde komen. Een ander initiatief is het instellen van een systeem waarbij terugkoppeling van de slachtgegevens plaatsvindt vanuit de vleesveehouders naar de melkveehouders. Dit wordt inmiddels door verschillende partijen uitgebreid getest en uitgevoerd.

Gezonde duurzame melkkoe

Een betere opfok op het melkveebedrijf zorgt niet alleen voor een gezonder kalf voor de vleeskalverhouderij, maar ook voor beter eigen jongvee. Dat is noodzakelijk voor een gezonde duurzame melkkoe in de toekomst! Dierenartsen ondersteunen de veehouders daar graag bij.