Advertentie
  • KNMvD
  • 14 januari 2017 - 12:20

Vogelgriep aangetroffen in Nederland

Op donderdag 6 december 2017 is er vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf in Biddinghuizen. Het ministerie van Landbouw (LNV) heeft op vrijdag 7 december 2017 o.a. een vervoersverbod ingesteld, in het gebied rond Biddinghuizen en is er een landelijke ophokplicht. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen hebben vastgesteld dat het om het H5N6-griepvirus gaat. Deze vogelgriepvariant is ongevaarlijk voor mensen.
Op maandagavond 11 december is de ‘Regeling voor het beschermings- en toezichtsgebied’ rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen versoepeld. De ophokplicht is nog steeds van kracht.

Overig verloop van de gebeurtenissen

Als gevolg van het vinden van dode zwanen bij Harderwijk letten waterschappen, Rijkswaterstaat en Sovon ook extra op de aanwezigheid van dode vogels. In de rest van Europa zijn uitbraken in Bulgarije en Italië, en er zijn enkele gevallen van vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels in Duitsland en Zwitserland.

Maatregelen die gelden

Voor mensen die vogels voor hun hobby houden of gewoon een paar kippen in de tuin hebben bijvoorbeeld gelden de volgende maatregelen (zie ook website overheid) zijn onder andere:

  • Ophok- en afschermplicht (ook voor hobbydieren)
  • Afdekken van strooisel
  • Geen tentoonstellingen e.d.

In het besmettingsgebied bij Biddinghuizen: vervoersverbod voor dieren, mest, strooisel etc. en er geldt een jacht verbod tot nader orde

Wat is vogelgriep?

Het is een griepvirus dat zeer besmettelijk is voor pluimvee en andere vogelsoorten. Het wordt ook wel Aviaire Influeza genoemd.

Waar is de vogelgriep aangetroffen?

Het virus werd gevonden op vleeseendenbedrijven in Biddinghuizen en Kamperveen, pluimveebedrijven in Abbega, Hiaure, Boven-Leeuwen en Zoeterwoude en een dierenhandelaar in Stolwijk. De dieren op deze bedrijven zijn door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit geruimd. Dit wordt gedaan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wie doet wat?

Bij een uitbraak als vogelgriep zorgt het ministerie van Economische Zaken voor de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Het is de NVWA die deze maatregelen uitvoert. Pluimveehouders moeten zich vervolgens aan de maatregelen houden en de NVWA controleert of zij de regels naleven.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Sommige varianten kunnen overgedragen worden op mensen, maar het risico daarop is vooral bij mensen die direct en intensief contact tussen besmette dieren. Denk hierbij aan de verzorgers van de dieren of mensen die betrokken zijn bij het ruimen van de vogels.

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. Op de website van het RIVM kan je meer hier meer informatie over vinden.

Heb je een vraag over vogelgriep? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op de website van de Rijksoverheid.