Welke dieren mag ik houden als huisdier?

Sinds februari 2015 bestaat de huisdierenlijst. Op deze lijst staan zoogdieren die je als particulier mag houden als huisdier, onder andere de huishond, de huiskat en productiedieren zoals koeien en paarden.

Beoordeling van de lijst

Door verschillende commissies is de lijst met toegestane huisdieren beoordeeld. Zo is er gekeken naar:

  • Risico’s voor het welzijn van dier en gevaar voor letsel bij de mens (Positieflijst Expert Commissie (PEC).
  • Risico’s op overdraagbare ziekten van dier naar mens, de zgn. zoönosen (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Beoordeling van de risico’s en welke extra voorwaarden er moeten gelden voor houders van de dieren op de lijst (Positieflijst Advies Commissie (PAC)).

Overgangsregeling

Heb je een dier dat niet is toegestaan, dan kun je gebruik maken van een overgangsregeling. Je mag het dier houden totdat het overlijdt. Maar fokken met deze dieren is verboden. Deze dieren moeten dan verplicht worden geregistreerd. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de politie en de NVWA houden toezicht op de registratie.

Stand van zaken

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verwacht in de eerste helft van 2019 een voorlopig besluit te kunnen nemen over de huisdierenlijst. Het definitieve besluit over de nieuwe huis- en hobbydierenlijst wordt in de tweede helft van 2019 verwacht. Totdat de minister een definitief besluit bekend maakt, geldt de tijdelijke vrijstelling.
Staat je (huis)dier niet op de huisdierenlijst, dan kun je gebruik maken van een overgangsregeling. Pas nadat het besluit over de huisdierenlijst definitief is, volgt een lijst met toegestane vogels, amfibieën en reptielen.