Advertentie
  • Kim Koman
  • dierenarts en beleidsmedewerker
  • 20 mei 2021 - 09:18

Welke dieren mag ik houden als huisdier?

Nederland is al lange tijd bezig met het maken van een positieflijst (ook wel de huis- en hobbydierenlijst genoemd). Hierop komen alle diersoorten te staan die je in Nederland als huisdier mag houden. Als een dier niet op de lijst staat, mag je het dus niet houden als huisdier. Maar de lijst is op dit moment nog niet af en ook nog niet vastgesteld.

Het maken van zo’n positieflijst: hoe gaat dat?

Zo’n positieflijst klinkt natuurlijk best mooi. Want niet zomaar ieder dier is immers geschikt om als huisdier gehouden te worden. Maar het is niet makkelijk om een positieflijst te maken.

Eerst moet bepaald worden hoe de verschillende diersoorten beoordeeld gaan worden. Dit is gelukkig al gebeurd door de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP), die daarvoor een beoordelingsmethode heeft opgesteld.
Daarna moeten alle diersoorten ook daadwerkelijk beoordeeld worden via de methode. Daar is de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH) nu druk mee bezig. Die beoordelen ongeveer 300 diersoorten op hun geschiktheid om door de mens als huisdier gehouden te worden. Eerst beoordelen ze zoogdieren. Later komen er hopelijk ook lijsten voor reptielen, amfibieën en vogels.

Wil je weten welke diersoorten ze op dit moment beoordelen? Je kunt de lijst hier vinden.

Door goed te beoordelen welke dieren wel en welke dieren niet geschikt zijn als huisdier, kan voorkomen worden dat dieren die niet goed in gevangenschap gehouden kunnen worden, toch als huisdier worden gehouden. Een positieflijst kan op die manier dus bijdragen aan een verbeterd dierenwelzijn. Maar er wordt ook gekeken naar veiligheid (is het dier niet te gevaarlijk om als huisdier te houden?) en de volksgezondheid (kan het dier geen vervelende ziektes overdragen op mensen?).

Overgangsregeling

Voor diereigenaren die nu een diersoort als huisdier hebben die straks niet op de positieflijst komt te staan, komt er gelukkig een overgangsregeling. Je mag het dier houden totdat het overlijdt. Maar fokken met deze dieren is verboden. Ook mag je deze diersoort dan niet aanschaffen op het moment dat de lijst al geldig is.

Wat vinden dierenartsen van de positieflijst?

Dierenartsen hebben laten weten dat zij de totstandkoming van de positieflijst graag steunen. Dierenartsen zijn van mening dat niet alle dieren zomaar als huisdier gehouden kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat er een lijst komt met diersoorten die via een wetenschappelijke methode zijn beoordeeld als geschikt om te houden.

Zij vinden wel dat een positieflijst alleen waarschijnlijk niet voldoende is om het dierenwelzijn in Nederland echt te verbeteren. Dierenartsen pleiten er dan ook voor om de lijst te ondersteunen met wetenschappelijk onderbouwde voorschriften die aangeven hoe bepaalde diersoorten gehouden moeten worden en welke kennis en kunde de eigenaar nodig heeft.

Ben je benieuwd naar de volledige mening van dierenartsen? Deze kun je hier vinden.

Lees ook:

Houd het vooral bij ‘gewone’ huisdieren!

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.