• Peter Klaver
  • dierenarts voor exoten en wildlife
  • 11 december 2020 - 11:34

Wat is het beste ‘thuis’ voor olifant Buba? Tweede kamer is verdeeld!

Deze moeilijke vraag lag ter stemming in de Tweede Kamer afgelopen november.

De vraag over hoe maar vooral waar ‘wilde dieren’ in gevangenschap gehouden moeten worden.  De discussie in de Tweede Kamer ging over de ongeveer 45-jarige Buba van circus Freiwalt. Deze Afrikaanse olifantenkoe werd op tweejarige leeftijd wees in Zimbabwe.  In 1975 werden haar moeder en volwassen soortgenoten door stropers gedood voor het ivoor. Het kleine olifantje werd opgevangen in Europa met het idee dat ze een kans zou hebben op een goed leven. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam Buba bij het circus Freiwalt en trad ze met grote regelmaat op in de piste.  De vraag is of dat een dierwaardig leven is?  We klappen met zijn allen als een paard over een hindernis springt.  Ook Anky van Grunsven werd koninklijk onderscheiden na winst op de olympische spelen. Het gebruik van dieren voor recreatieve doeleinden lijkt maatschappelijk redelijk geaccepteerd.

De afgelopen 20 jaar heb ik als dierenarts deze circusolifant met enige regelmaat bezocht op meerdere locaties in Nederland. Ook was ik aanwezig bij welzijnsinspecties door de NVWA. Door een wetswijziging vijf jaar geleden werden wilde dieren in circussen verboden. Voor de dieren die al tientallen jaren in het circus wonen, was geen pasklare oplossing. Veel olifanten, leeuwen en tijgers gingen de grens over naar de landen, waar ze nog wel mochten optreden. Maar Buba bleef bij haar vertrouwde circus Freiwalt.

In 2016 mocht Buba niet langer in Nederland verblijven en werd ze verbannen naar een boerderij net over de grens in Duitsland. Ze stopte met eten en leed volgens de circusmensen aan heftige stress. Korte tijd later werd er ontheffing verleend om Buba weer te herenigen met het circus. Optreden was ten strengste verboden.

Het niet mogen optreden in de shows vond Buba helemaal niets! Wanneer zij noodgedwongen achterbleef in haar verblijf als de muziek begon te spelen, trompetterde ze vaak mee. Ze wiegde met haar hoofd op de maat van de muziek. Buba voelde zich buiten spel gezet.

Wat is wijsheid in dit geval? Opsturen naar Franse Elephant Haven of thuis blijven bij het circus? Ook onze wijze volksvertegenwoordigers vonden het een moeilijke keuze! Verantwoordelijk minister Carola Schouten en Partij voor de Dieren vonden Elephant Haven beter voor Buba! Maar de meerderheid van de Tweede Kamer wilde voor Buba de vertrouwde omgeving. Ze gingen met enige aarzeling in tegen de wet, die ze zelf jaren geleden had aangenomen!

Ik weet ook niet zeker of Buba het beter zou hebben bij Elephant Haven? Maar uitgaande van het voorzorgsprincipe (bij twijfel niet inhalen) vind ik voor haar de vertrouwde omgeving beter. De samenleving van nu is nu tegen wilde dieren in het circus. Echter olifanten leven meer dan 50 jaar. Deze dikhuid moet nog een beetje aan de nieuwe wetten wennen…..

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.