Wat doet een varkensdierenarts?

Het varken is een van de diersoorten waarop een landbouwhuisdierenarts of veearts zich kan richten. De dierenarts ontwikkelt zich dan tot ‘varkensdierenarts’. De meeste varkens worden niet gehouden om te knuffelen, maar omdat ze vlees, huid en nog meer produceren. Daarom heten ze ook wel ‘productiedieren’.

In Nederland is er veel geregeld om te zorgen dat productiedieren verantwoord gehouden worden. De varkenshouderij is een sector om trots op te zijn met een wereldwijd toonaangevend imago. Varkensdierenartsen zijn er daarom trots op in deze sector te werken.

Hoe word je varkensdierenarts?

Een dierenarts die werkt als varkensdierenarts heeft tijdens de opleiding diergeneeskunde de richting Landbouwhuisdieren gekozen. Officieel is het een ‘dierenarts met differentiatie Landbouw¬huisdieren’.

Varkens beïnvloeden elkaar, ze worden beïnvloed door de omgeving waarin ze leven, en door hoe de veehouder met ze werkt. Dat samenspel is ingewikkeld, maar zeer interessant. Een goede varkensdierenarts weet waar hij op moet letten, en kan adviseren wat er beter kan.

Om een goede varkensdierenarts te worden moet de dierenarts na de studie diergeneeskunde ervaring opbouwen, in combinatie met nascholing. Dat vraagt wel wat doorzettingsvermogen, maar het is zeer de moeite waard. Het helpt als het bedrijf waar de dierenarts komt te werken een goede begeleiding biedt.

Wat doet zo’n dierenarts?

Alleen gezonde varkens kunnen naar de slachterij; daar let de dierenarts goed op. Om de dieren gezond te houden, werkt een varkensdierenarts in de praktijk veel samen met een voervoorlichter, maar ook met een fokkerijdeskundige, een vertegenwoordiger van de slachterij, een handelaar of klimaatdeskundige. Het meest intensief werkt hij natuurlijk samen met de eigenaar van het varkensbedrijf en diens personeel.

Iets meer over de praktijk

Op een gemiddelde dag bezoekt de varkensdierenarts bedrijven waar hij vaste afspraken mee heeft. Samen met de dierhouder heeft de varkensdierenarts een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opgesteld en daaruit is een bedrijfsbehandelplan (BBP) afgeleid. Hiermee helpt de varkensdierenarts de varkenshouder te voldoen aan het IKB-kwaliteitssystemen in de varkenssector.

Het bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan zijn de basis.

De afspraken in de BGP en BBP’s vormen de basis van de bedrijfsbezoeken. Gaat alles goed? Wat kan er beter? Wekelijks, tweewekelijks, of maandelijks gaat hij bij bedrijven langs. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek doet de dierenarts een aantal vaste acties zoals:

  • biggen enten
  • bepalen welke zeugen vruchtbaar zijn
  • bepalen welke zeugen niet op tijd vruchtbaar worden
  • de groei van de varkens en de diergezondheid bespreken.

Problemen voorkomen

De nadruk bij deze bezoeken ligt op de preventieve diergeneeskundige zorg: het voorkómen van problemen. Daarbij let de dierenarts op de conditie van de varkens, op de stal en de hokken, op het voer en het water dat de varkens krijgen et cetera.

Wanneer iets niet duidelijk is, of niet direct opgelost kan worden, doet de dierenarts navraag bij specialisten of instanties, bijvoorbeeld de GezondheidsDienst voor Dieren. Ook doet de dierenarts soms verder onderzoek via literatuur.

Er spelen meerdere thema’s voor een varkensdierenarts in de praktijk. Dit zijn de belangrijkste:

  • de wetgeving rond medicijngebruik
  • dierenwelzijn bewaken terwijl er een hogere productie gevraagd wordt, op steeds grotere bedrijven
  • communicatie met de veehouder bijvoorbeeld over de invloed die voeding heeft op de (darm)gezondheid, hoe ziektebeelden zich ontwikkelen en hoe eventueel een vaccinatie van nut kan zijn en …
  • meewerken aan onderzoek.

Varkensdierenartsen doen onderzoek naar alternatieven voor antibiotica, alternatieve huisvestingssystemen en dat soort zaken. De fokkerij richt zich op markers voor genetische vooruitgang. Hoe herken je met welke dieren je het beste kunt fokken om te zorgen dat je gezonde varkens hebt, die goed vlees geven en goed te houden zijn? Varkensdierenartsen werken ook mee aan diergezondheidsmonitoring.

Geborgde varkensdierenarts

De afnemers van varkens willen zekerheid dat de dierenarts kwaliteit levert, daarom stellen zij eisen aan de dierenarts over het op peil houden van zijn kennis en kunde. Om te kunnen werken in de varkenssector moet je een geborgde varkensdierenarts zijn.

De regels voor deze borging worden vastgelegd door de Stichting Geborgde Dierenarts. Deze stichting krijgt advies van een college van belanghebbenden waarin naast dierenartsen van de KNMvD ook sectorpartijen vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks worden dierenartsen ge-audit door een onafhankelijke organisatie (Verin) om te controleren of hun borging klopt.

Via PE-Veterinair – een databank voor diergeneeskundige permanente educatie – en het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen kan een varkensdierenarts zichtbaar maken dat hij zijn kwaliteit bijhoudt. Veel varkensdierenartsen volgen ook internationale congressen.

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.