Advertentie
  • Michelle van der Gracht
  • veterinair beleidsmedewerker KNMvD
  • 22 juni 2021 - 14:29

Studie diergeneeskunde, maar geen dierenarts?

“Dus je bent afgestudeerd als dierenarts, maar je werkt niet als dierenarts? Wat doe je dan precies?”. Deze vraag wordt mij vaak gesteld als ik uitleg dat ik diergeneeskunde heb gestudeerd en nu werk als veterinair beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Ik vind de vraag logisch want ook ik heb heel lang gedacht: je studeert diergeneeskunde en dan word je dierenarts. Punt.

Advocaat van het dier

Maar niets is minder waar want de diergeneeskundige wereld is breed, dynamisch en ontzettend uitdagend. Zieke dieren beter maken is één ding, maar er komt zo veel meer kijken bij het beroep dierenarts. Een dierenarts heeft bijvoorbeeld te maken met wet- en regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelen, fokkerij, röntgen, EU-dierenpaspoorten, illegale hondenhandel etc. Dierenartsen spelen een belangrijke rol als adviseur en deskundige op het gebied van dierenwelzijn.

Ook hebben zij hun verantwoordelijkheden op het gebied van volksgezondheid en voedselveiligheid, denk hierbij aan ziektes zoals Afrikaanse varkenspest, vogelgriep, maar ook COVID-19. Zij zijn ondernemers die dierenartsenpraktijken draaiende moeten houden. Bij al deze taken en verantwoordelijkheden staat één uitgangspunt centraal: een dierenarts is de advocaat van het dier.

Houvast

Het is fijn om bij alle bovenstaande taken en verantwoordelijkheden hulp en ondersteuning te krijgen. En dat is precies waar mijn collega’s en ik ons dagelijks mee bezighouden bij de KNMvD. Wij behartigen de belangen van de dierenarts terwijl we aan tafel zitten met de overheid of andere stakeholders. We bewaken de kwaliteit en het imago van het beroep. We nemen standpunten in om duidelijk te maken waar we als dierenartsen voor staan, maar ook om dierenartsen een houvast te geven.

Belangenbehartiger

Als beleidsmedewerker heb je dagelijks contact met dierenarts-leden. Je deelt je kennis en geeft advies op allerlei gebieden. Je werkt mee aan het schrijven van leidraden, informatiebladen en relevante artikelen voor dierenartsen. Bij veranderende wetgeving of maatschappelijke vraagstukken ga je na wat dit betekent voor de dierenarts en indien nodig onderneem je actie. Je zoekt contact met stakeholders en komt op voor de belangen van de dierenarts.

Samen sterk

“Heb je geen spijt van deze keuze”? Geen seconde. Ik heb een grote passie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van diergeneeskunde. Als dierenartsen dankzij mij en mijn collega’s beter hun werk kunnen doen, dan kan ik daar alleen maar gelukkig van worden. Nog niet zo lang geleden werd dit opnieuw bevestigd. Ik kwam ‘s ochtends beneden en trof daar mijn doodzieke kat aan. Ik belde mijn dierenarts en kon gelukkig meteen terecht. Ze hebben haar onderzocht, behandeld, opgenomen en verzorgd. Ik ben twee keer gebeld om een update over de situatie te krijgen. Toen ik ’s avonds met een opgeknapte kat naar huis ging wist ik weer al te goed waar ik het voor deed. Samen werken we aan de gezondheid van dieren, nu en in de toekomst en ieder op zijn eigen manier. Samen sterk dus.

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.