Advertentie
  • Redactie
  • 9 oktober 2018 - 13:58

Preventie diermishandeling en dierverwaarlozing

Op Werelddierendag heeft de minister van justitie een nieuw wetsvoorstel ingediend met daarin maatregelen die preventief kunnen werken tegen dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Het houdverbod, gebiedsverbod, de gedragsaanwijzing, educatieve maatregel en het strafbaar stellen van ophitsen en onvoldoende terughouden van honden die mens en/óf dier aanvallen zijn bijvoorbeeld maatregelen die het mogelijk maakt daders eerder en beter te straffen.

Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen

De KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de beroepsorganisatie voor dierenartsen) en de Universiteit Utrecht hebben al eerder de “meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen” opgesteld zodat dierenartsen beter weten hoe ze met dierenmishandeling moeten omgaan. In 2017 leidde dit tot de oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED).  Dat behalve dierenartsen ook rechters vaak te maken krijgen met de effecten van dierenmishandeling moge duidelijk zijn zoals uit de ervaring van deze rechter blijkt . Voor beiden, dierenartsen en rechters/officieren van justitie is dierenmishandeling iets dat serieus bestreden moet worden.  De KNMvD hoopt dat de nieuwe wet gepaard gaat met voldoende middelen voor handhavende instanties.