Advertentie

Let op kwaliteit drinkwater voor vee en paard

Heb je vee of paarden en maak je regelmatig gebruik van oppervlaktewater als drinkwater?  Weet dan dat het oppervlaktewater sterk kan wisselen in kwaliteit. Hieraan zitten een aantal risico’s, zeker bij hogere temperaturen.

Blauwalgen
Zodra de sloot een groene waas bevat, duidt dat op blauwalgen. Dit zijn cyanobacteriën. Overgroei met cyanobacteriën zorgt meestal voor een groene (soms rode of gele) film op het water. De uitscheidingsstoffen van deze bacteriën zijn giftig. Dieren krijgen hier zenuwverschijnselen van (zwakte, benauwdheid, sterfte) en kunnen lever- en nierschade oplopen. Soms treedt door de leverschade enkele weken later zonnebrand op.

Zwavelvervuiling
In sloten waar veel afgestorven planten liggen of waar op de bodem een dikke laag slib ligt (meer dan 20 centimeter), is zwavelvervuiling door rottingsprocessen mogelijk. Water met zwavel ruikt naar rotte eieren en kan bij opname zenuwverschijnselen veroorzaken (ademhalingsproblemen, benauwdheid en sterfte).

Botulisme
Als er dode dieren in het water terechtkomen, is er een risico op botulisme bij de dieren die dat water drinken. Botulisme wordt veroorzaakt door toxinen (gifstoffen) die worden geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Dieren die deze toxinen binnenkrijgen, krijgen zenuwverschijnselen (zwakte, verlammingen, sterfte).

Check kwaliteit drinkwater
Bij gebruik van oppervlaktewater als drinkwater is het van groot belang dat dit van goede kwaliteit en smakelijk is. Goed water hoort helder, kleurloos en geurloos te zijn. Met De Drinkbakcheck kun je de kwaliteit van het water in de sloot controleren op ammonium, nitriet, natrium, ijzer, mangaan, hardheid, bacteriologische- en mestverontreiniging. Neem bij twijfel over de kwaliteit van het water, een watermonster en bepaal in overleg met je dierenarts of het nodig is om leiding- of bronwater te geven. Bij warm weer hebben dieren meer water per dag nodig. Zorg dus voor een ruime voorziening.

Onderzoek naar salmonella
Oppervlaktewater kan besmet raken door verontreiniging met mest, zoals bij weidegang of afspoeling van uitgereden mest. Veedrinkwater is een belangrijke route van verspreiding van Salmonella spp bij runderen, zowel bij de verspreiding binnen een besmet rundveebedrijf als bij de verspreiding tussen rundveebedrijven. Vanwege de risico’s op verspreiding via drinkwater kun je veedrinkwater laten onderzoeken.  GD biedt een kweek van veedrinkwater op Salmonella spp. aan. Neem bij twijfels aanvullend een extra watermonster voor onderzoek op salmonella naast de Drinkbakcheck.

Bron: http://www.gddiergezondheid.nl

  • Bron: