Advertentie

Koe bij het kalf na de geboorte

Honderden boerinnen demonstreerden in 2016 in Den Haag, want zij willen zelf kunnen bepalen of ze hun kalveren direct na de geboorte van de koe scheiden of juist bij elkaar houden. Dierenartsen in de melkveehouderij vinden dat een goede zaak, want er zijn voldoende argumenten aan te dragen waarom het niet verstandig is om standaard het kalf langer bij de koe te houden.

De Partij voor de Dieren PvdD wil dat kalveren langer bij de koe blijven na de geboorte. De partij heeft daarom met succes een motie ingediend in de Tweede Kamer. Het kabinet moet een plan van aanpak opstellen om het kalf langer bij de moederkoe te laten blijven na de geboorte.

“We moeten op basis van argumenten kiezen wat voor de koeien en kalveren het beste is.”

Wat vind de dierenarts?

Mark van der Heijden, voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer van de KNMvD, ziet duidelijke bezwaren tegen het plan. “Uit veterinair oogpunt, met de bril van de dierenarts op, is het in de huidige rundveehouderij beter koe en kalf snel na geboorte te scheiden. Daarmee wordt het risico op ziekteoverdracht via bijvoorbeeld de mest van koe naar kalf zo klein mogelijk gehouden. Via de mest kan het kalf bijvoorbeeld met paratuberculose en salmonella besmet worden. Waarom zouden we de kans op infectieuze aandoeningen vergroten?

Daarnaast is de biestopname belangrijk voor de immuniteit van het kalf: het is goed voor de weerstand van het kalf als hij veel van de eerste melk drinkt. Als je het kalf langer bij de koe laat, heb je geen zicht op de hoeveelheid biest die een kalf binnenkrijgt en de momenten waarop. Als alles goed gaat en de dieren zijn gezond, hoeft dit geen probleem te zijn. Maar als dat niet het geval is, gaat het mis. Daarom is het houden van kalveren in een reguliere ligboxenstal voor het melkvee iets dat we uit het oogpunt van diergezondheid en dierenwelzijn echt niet moeten willen. We weten wel dat er specifieke bedrijfsomstandigheden kunnen zijn waarbij er mogelijkheden zijn om van deze lijn af te wijken, bijvoorbeeld in de zoogkoeienhouderij.

Goede discussie

Het is verstandig dat deskundigen bij elkaar komen om een goede discussie te voeren, voordat een advies wordt gegeven over het al dan niet direct scheiden van kalf en koe. Daarbij moeten argumenten goed onderbouwd zijn. Diergezondheid en dierwelzijn zijn daarbij voor de dierenartsen leidend. “Factoren als emotie en imago horen in de discussie niet thuis,” aldus Van der Heijden. “We moeten voor de koeien en kalveren kiezen wat het beste is.”