Advertentie
  • Tjerk Bosje
  • Dierenarts
  • 4 maart 2019 - 17:25

Honden uit het buitenland

Waar dierenliefde soms een probleem wordt

Elk jaar verwelkomen we in Nederland 150.000 nieuwe honden: 37.000 pups met stamboom, 13.000 rescuehonden en 100.000 pups uit gelegenheidsnestjes of broodfok.

Rescuehonden zijn in het land van herkomst onderzocht en hebben de juiste papieren om te reizen. Je zou dan verwachten dat deze honden gezond zijn. Toch neemt een deel van deze honden (infectie)ziekten mee, waaronder van dier op mens overdraagbare ziektes (zoönose). De grote schaal waarmee pups (vaak illegaal) vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald, is een gevaar voor de diergezondheid en dierenwelzijn.

Dierenwelzijn, geld en onwetendheid

Uit Zuid- en Oost-Europa komen voormalig zwerfhonden naar Nederland. Vanuit Spanje komen vaker hazewindhonden die niet (meer) geschikt zijn voor de jacht of hondenraces. Deze zogenaamde rescuehonden worden gered van verwaarlozing, mishandeling, euthanasie of een gewelddadige dood. Dit doen mensen om het welzijn van deze dieren te verbeteren. In Nederland zijn ongeveer 130 stichtingen actief in het importeren van deze honden. Gemiddeld importeren ze honderd honden per stichting, maar dit kan variëren van enkele honden tot zevenhonderd honden per stichting, per jaar. Daarnaast geven zo’n 58 Nederlandse stichtingen actief hulp ter plekke, zoals castratieprojecten en financiering van opvangcentra in die betreffende landen.

Jaarlijks komen naar schatting meer dan 50.000 pups Nederland illegaal binnen. De meeste van deze pups komen van puppyfarms en worden verhandeld via internet. Dit wordt ook wel broodfok genoemd. Er komen ook pups Nederland binnen via slecht geïnformeerde maar goedwillende eigenaren. Neem als voorbeeld een Poolse eigenaar die een pup meeneemt, die niet goed is ingeënt, na familiebezoek. Of bijvoorbeeld de toerist die een pup meeneemt vanaf vakantie.

Diergezondheid

Rescuehonden worden vaak in het land van herkomst getest op ziekten als Leishmania, Ehrlichia en Hartworm. Helaas blijkt een deel van deze honden een half jaar later de ziekte toch bij zich te dragen. Een goede behandeling van deze ziekten kost veel geld. De adoptie-eigenaren zouden dit voor de adoptie moeten weten.

Illegale pups hebben grotere kans op infectieziekten zoals hondenziekte of parvo. Ziekten die intensieve zorg vragen en waar weel dieren aan sterven. Een goedkope pup van marktplaats kan, doordat dit dier veel zorg van de dierenarts nodig heeft, duurder worden dan een gesocialiseerde rashond. Een onvoldoende gevaccineerde buitenlandse pup kan ook mogelijk hondsdolheid meenemen.

Volksgezondheid

De ziekte Brucella canis kwam tot voor kort in Nederland niet voor. De ziekte is de laatste jaren bij meerdere honden uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië gediagnosticeerd. De honden kunnen ontstekingen krijgen aan de voorplantingsorganen, tussenwervelschijven, gewrichten, lymfeknopen, ogen, hersenen en hersenvlies. De ontstekingen zijn te behandelen, maar de ziekte is niet te genezen. Besmette honden blijven mogelijk levenslang de bacterie uitscheiden. Hoe groot de kans op overdracht op hond of mens in Nederland is en hoe ernstig de infectie bij mensen kan verlopen is nog niet bekend.

Rabiës (hondsdolheid) komt nog voor in het oosten van de Europese Unie. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 55.000 mensen aan rabiës. Tussen 2008 en 2012 overleden vijf Roemenen aan hondsdolheid. Dit is mogelijk een van de redenen om in dit land zwerfhonden van de straat te halen. Rescuehonden zijn gevaccineerd tegen rabiës en zullen geen besmettingen veroorzaken. Met illegale import of fraude kunnen mensen de regels omzeilen en dat kan dus een gevaar voor de gezondheid opleveren. In 2012 bleek een illegaal geïmporteerde pup (uit Marokko) hondsdolheid te hebben. De pup moest ingeslapen worden, twee katten die contact hadden gehad met deze pup ook en 45 mensen die mogelijk besmet waren door deze dieren moesten een behandeling ondergaan. Dit kostte de Nederlandse samenleving meer dan een miljoen euro.

Dierenwelzijn

Een pup leert in de eerste weken van zijn leven niet alleen hoe hij zich moet gedragen tegenover mensen en soortgenootjes, maar ook dat hij niet bang hoeft te zijn voor bijvoorbeeld geluiden die voor ons heel normaal zijn, zoals langsrijdende auto’s of spelende kinderen. Dit noemen we socialisatie. Een dier dat niet goed gesocialiseerd is, kan levenslang gedragsproblemen vertonen.

Rescuehonden en honden uit puppyfarms zijn niet gesocialiseerd in onze samenleving. Zwerfhonden zijn aangepast aan leven op straat en misschien helemaal niet zo gelukkig als huishond. Een aanzienlijk deel van deze honden vertoont problematisch gedrag. Zo’n hond kan bijvoorbeeld angstig of agressief gedrag vertonen.

Advies

Wil je dus een hond aanschaffen, laat je dan goed informeren over de voor- en nadelen van jouw keuze. Vraag ook je dierenarts om advies! Deze heeft veel kennis over de gezondheid van jouw mogelijk nieuwe hond.

Tekst herschreven door de redactie voor publicatie op Dierenarts.nl