Advertentie
  • Diederik Visser
  • Persvoorlichter
  • 25 april 2018 - 15:11

Een toekomst voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen?

Vandaag heeft de Commissie Van Geel (officieel: Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen) haar advies uitgebracht aan provinciale staten over de toekomst van de OVP. Met name ook over de grote grazers die daar nu leven. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is tevreden met het advies het aantal grote grazers terug te brengen.

Minder grote grazers

De belangstelling voor het advies is groot. Niet in het minst omdat er in de afgelopen maanden veel en langdurig gedemonstreerd is voor of tegen de aanwezigheid van deze dieren in de Oostvaardersplassen. De KNMvD is één van de 40 organisaties/deskundigen die met de commissie Van Geel heeft gesproken. Een van de belangrijkste onderdelen van het advies, gegeven de beperkingen van het gebied, is het terugbrengen van het aantal grote grazers tot ruim 1500 dieren. Dit is in lijn met het advies van de KNMvD. Wel vraagt de KNMvD aandacht voor de volgende elementen. Het verminderen van aantal is nodig. De manieren waarop kennen allemaal nadelen. Met proactief afschot verstoor je familieverbanden, natuurlijke selectie en schiet je gezonde dieren. Het vangen en transporteren van (ver)wilde(rde) dieren is geen sinecure en een risico voor het welzijn. Deze acties dienen dus zeer zorgvuldig en deskundig gebeuren. De KNMvD pleit daarom voor een geleidelijke afbouw van de populatie.

Te weinig voedsel en beschutting

Vooral in de winter sterven er veel dieren een hongerdood door een gebrek aan voedsel. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een aangepast afschotbeleid, waarin dieren die de winter niet lijken te halen worden afgeschoten. Met het verkleinen van de groep grote grazers, zouden de overgebleven dieren zonder bijvoeren de winter in een redelijke conditie door kunnen komen. Dat zegt Van Geel tijdens de persconferentie.