Advertentie
  • Matthijs Schouten
  • Dierenarts / Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken
  • 16 februari 2017 - 15:23

Dierenarts in Den Haag

Bij de overheid werken veel dierenartsen. Heb je je wel eens afgevraagd wie controleert op zaken als dierenwelzijn op slachthuizen, het gebruik van diergeneesmiddelen of het voorkómen van besmettelijke dierziekten? Of wie de Staatssecretaris van Economische Zaken adviseert over beleid rond diergezondheid of dierenwelzijn? Dit is allemaal werk voor dierenartsen bij verschillende onderdelen van de overheid.

Samen werken aan diergezondheid

Zelf werk ik voor het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Dit ministerie is ook verantwoordelijk voor zaken als natuur, landbouw en dieren. Daar houden ik en mijn collega’s ons bezig met de diergezondheid van de Nederlandse veestapel.

Het is belangrijk om onze dieren gezond te houden om op die manier ook gezonde producten van dierlijke oorsprong, zoals melk, vlees en eieren, te kunnen produceren. Een groot deel van deze producten wordt geëxporteerd naar het buitenland. Ook levende dieren gaan vanuit Nederland naar het buitenland of komen naar Nederland toe.

Bij deze handelsstromen willen we voorkomen dat ook besmettelijke dierziektes worden verspreid of in Nederland worden binnengehaald. Binnen Nederland denken we met veehouders mee over manieren om dieren minder vaak ziek te laten worden, bijvoorbeeld door het betalen van onderzoek of het stimuleren van innovaties in de veehouderij.

Overdraagbare ziekten van dier op mens

Daarnaast werken we samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het voorkomen dat ziekten overgaan van dieren op mensen. Dit soort ziekten noemen we zoönosen. De kennis van dierenartsen is van grote waarde om ervoor te zorgen dat de volksgezondheid wordt beschermd en tegelijkertijd de gezondheid van de dieren.

“Dierenartsen zijn onmisbaar in de overheid.”

Ook bij andere onderdelen van de overheid werken dierenartsen. Bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) werken veel dierenartsen aan diverse onderwerpen. Ze houden toezicht op transport van dieren, de slacht van dieren en op het nakomen van wettelijke eisen rondom huisvesting en verzorging. Tevens hebben dierenartsen van de NVWA een belangrijke taak in het herkennen van besmettelijke dierziekten en de bestrijding daarvan.

Al deze werkzaamheden doen we met het dier in ons achterhoofd. We vragen ons af welke behoeftes een dier heeft en wij kunnen met onze diergeneeskundige kennis de juiste oplossingen creëren. Zo werken wij in Nederland aan een hoge diergezondheid, een goed dierenwelzijn en veilige dierlijke producten. Dit maakt dierenartsen onmisbaar in de overheid!