Advertentie
  • Annemarie Revet
  • Dierenarts-docent
  • 13 maart 2017 - 17:14

Dierenarts-docent: wat houdt de functie in?

Dierenarts-docenten werken meestal in het MBO. Ze geven onderwijs aan de opleiding paraveterinair en – in mindere mate – bij de opleiding dierverzorging/veehouderij bij de groene AOC’s. Daarnaast zijn er ook dierenarts-docenten betrokken bij HBO-opleidingen als Diergezondheidszorg en Diermanagement.

Hoe word je dierenarts-docent?

Een dierenarts-docent heeft na de studie Diergeneeskunde meestal enkele jaren gewerkt als practicus. Vaak maken ze nog volop gebruik van de ervaringen die ze toen opdeden. Als de dierenarts les gaat geven, haalt zij een pedagogisch didactisch getuigschrift.

Wat zijn je taken?

Een dierenarts-docent verzorgt theorielessen over uiteenlopende onderwerpen van anesthesiologie, apotheekbeheer, microbiologie tot hygiëne. Ook geeft zij praktijklessen. Het coachen van de leerlingen / studenten is een belangrijke taak.

Jaarlijks bezoekt de dierenarts-docent per jaar tientallen dierenartsenpraktijken, kennels, dierenspeciaalzaken en kinderboerderijen enzovoort, bijvoorbeeld om te overleggen met de stagiaires die er werken, of met de interne stagebegeleider.

Praktijkexamen op de kinderboerderij

Daarnaast bezoekt de dierenarts-docent als assessor – examinator – locaties om ter plekke een ‘Proeve van Bekwaamheid’ af te nemen. Dit is een groot praktijkexamen waarin de studenten laten zien dat ze kennis en vaardigheden goed kunnen combineren. Bij een kinderboerderij wordt dan bijvoorbeeld de Proeve van Bekwaamheid “Allround dierverzorger” afgenomen, de eerste proeve voor de paraveterinair studenten.

Trends en ontwikkelingen veterinaire sector

Belangrijke thema’s voor de dierenarts-docent zijn diergezondheid, dierenwelzijn, ontwikkelingen in de politiek, maar ook het omgaan met pubers, het coachen van leerlingen en het bijhouden van ontwikkelingen in het veterinaire veld. Als docent wil je immers wel goed op de hoogte zijn.

Meer weten? Bekijk dan eens de week van een dierenarts-docent paraveterinair.

Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)

Dierenartsen die werken als docent kunnen zich inschrijven bij het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Dat is het basiskwaliteitsregister voor alle dierenartsen waarin vastgelegd is welke nascholing voor dierenartsen geaccrediteerd is en met hoeveel punten. Een dierenarts-docent kan daarmee laten zien dat zij haar veterinaire kennis up-to-date houdt.

Daarnaast is er Registerleraar.nl, het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.