Wat kan een dierenarts doen aan dierenmishandeling?

Dierenmishandeling is volgens dierenartsen ‘het onnodig of kwaadwillig toebrengen van pijn of letsel maar ook de verwaarlozing van dieren, zoals door het onthouden van de nodige zorg.’ Zo staat het in de  ‘Meldcode dierenmishandeling’ die de beroepsvereniging van dierenartsen KNMvD maakte in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De meldcode helpt dierenartsen met het signaleren van dierenmishandeling en met het nemen van de beslissing contact op te nemen met instanties die hen kunnen adviseren en waar je melding kan doen.

“Het doel van de meldcode is dat dierenmishandeling snel wordt vastgesteld en liefst nog wordt voorkomen.”

Geen wettelijke plicht

De meldcode laat de dierenarts zelf beslissen wel of niet een melding te doen als hij iets verdenkt. Dat is belangrijk voor de relatie tussen diereigenaar en dierenarts. Het moet niet zo zijn dat diereigenaren de dierenarts gaan mijden, omdat die een meldplicht zou hebben. Daarnaast is het soms ook lastig om eenduidig vast te stellen dat er sprake is van dierenmishandeling. Dat betekent dat een dierenarts bij een vermoeden van mishandeling of verwaarlozing, met de meldcode als ruggensteun, zelf van geval tot geval zal moeten beoordelen hoe hij/zij hiermee om zal gaan.

Actief handelen

De samenleving verwacht van dierenartsen dat zij actief handelen in situaties waar het welzijn van dieren ernstig in het geding is. Zij doen dit vanuit hun rol als deskundige en behandelend dierenarts, maar ook als vertrouwenspersoon van diereigenaren. Zo zullen zij als het nodig is hun klanten wijzen op tekortkomingen in de huisvesting, verzorging en voeding van hun dieren. Als een dier is verwond of een aandoening heeft, zal de dierenarts die naar beste kunnen behandelen.

Als er echter sprake is van ernstige misstanden, dan moeten dierenartsen dit melden bij de bevoegde instanties. De meldcode is een goed hulpmiddel daarbij. Vroege signalering van dierenmishandeling is extra belangrijk, omdat bekend is dat er een relatie bestaat met andere vormen van huiselijk geweld.

Lees ook: Nieuw centrum dierenmishandeling ook van belang voor kinderen

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.