Advertentie

Wat is een professionele houding bij huisdiertrainers

Het is in belang van mens en dier dat ook huisdiertrainers een professionele houding hebben. Wat dat precies inhoudt, leggen we je uit in dit artikel.

Communicatieve eigenschappen

Een goede docent is in staat uitleg te geven over het gedrag dat getraind wordt; onder andere het doel van het gedrag. De trainer dient de oefening te kunnen demonstreren. De trainer communiceert op een manier die begrijpelijk is. Ook is de trainer flexibel in het aanpassen van de trainingsmethoden op een individu.

Respect voor mens en dier

De trainer is in zijn handelen en communicatie respectvol naar zowel mens als dier. Vermijd trainers die adviseren gebruik te maken van fysieke dwang bij het dier (onder andere Alpha-rol, het in een houding duwen van een dier, slaan, schoppen, slipkettingen, prikbanden en stroombanden), intimidatie, dreigen of andere methodes / hulpmiddelen die een dier fysiek of geestelijk schade berokkenen. Vermijd ook trainers die de cursist / eigenaar een gevoel van onbegrip geven of anderszins onjuist bejegenen.

Terug naar thema Huisdiertraining

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. Vanwege de variabiliteit in diergedrag en de soms onvoorspelbare aard hiervan is het voor een gewetensvol trainer niet mogelijk garanties te geven over het resultaat van de training. Zowel trainers, als diergedragstherapeuten, dierenartsen en veterinaire gedragsspecialisten dienen er tot op zekere hoogte wel voor te zorgen dat de eigenaar tevreden is over hun dienst. De auteurs en de KNMvD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit dit document.
 Advies d.d. 18-03-2018