Advertentie

Voorwaarden voor een huisdiertrainer

In een zoektocht naar een goede trainer is het belangrijk om te weten aan welke voorwaarden een trainer voor dieren moet voldoen. Dat begint met een geschikte trainingsmethode. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat een trainer mag en wat niet.

Trainingsmethoden

Positieve bekrachtiging

Er bestaan verschillende trainingsmethoden. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en de Nederlandse Werkgroep Veterinaire Gedragskunde zijn voorstander van beloningsgerichte trainingen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van positieve bekrachtiging. Dit zijn trainingsmethoden waarbij een dier beloond wordt voor zijn acties met bijvoorbeeld voer, spel of aandacht. Dit om het gedrag in de toekomst aan te moedigen. Het is alleen niet zo dat een specifieke manier van positieve bekrachtiging het beste is voor ieder dier. Datgene wat een dier motiveert verschilt per individu. Ook is de leerstijl van eigenaren verschillend per individu.

Correcte uitvoering

Voor alle trainingsmethoden geldt dat deze correct uitgevoerd moeten worden om effectief te zijn en geen schade aan het dier te berokkenen.

Vermijd het gebruik van fysieke straf

Het gebruik van stroombanden, prikbanden, slipkettingen en andere manieren van fysieke straf dient vermeden te worden. Ook wordt het volgen van training bij instructeurs die het gebruik van positieve straf inzetten en adviseren afgeraden. Positieve straf is een trainingsmethode waarbij (ongewenst) gedrag wordt gecorrigeerd, door een voor het dier onaangename prikkel toe te dienen. Bijvoorbeeld door hard gillen/schreeuwen tegen een dier of fysieke straf, zoals slaan, schoppen, dreigen of intimideren van het dier.

Verwijzen

Indien er sprake is van gedragsproblemen, zoals bijten, vechten, vernielzucht, angst et cetera, dient een trainer de eigenaar te verwijzen naar een dierenarts en / of gedragstherapeut. Ook kan een eigenaar direct zelf contact opnemen met de dierenarts en / of gedragstherapeut.

In sommige gevallen zal de gedragstherapeut of dierenarts jou op zijn beurt weer verwijzen naar een veterinaire gedragsspecialist.

Nota bene:

  1. Gedragstherapie dient niet aangeboden te worden door een diertrainer, tenzij deze tevens gedragstherapeut is.
  2. Medicatie dient niet door een diertrainer of gedragstherapeut voorgeschreven of aangeraden te worden, tenzij deze tevens dierenarts is.
  3. Vanwege de variabiliteit in diergedrag en de soms onvoorspelbare aard hiervan is het voor een gewetensvol trainer niet mogelijk garanties te geven over het resultaat van de training. Diertrainers dienen er tot op zekere hoogte wel voor te zorgen dat u tevreden bent over hun dienst.

Terug naar thema Huisdiertraining

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. Vanwege de variabiliteit in diergedrag en de soms onvoorspelbare aard hiervan is het voor een gewetensvol trainer niet mogelijk garanties te geven over het resultaat van de training. Zowel trainers, als diergedragstherapeuten, dierenartsen en veterinaire gedragsspecialisten dienen er tot op zekere hoogte wel voor te zorgen dat de eigenaar tevreden is over hun dienst. De auteurs en de KNMvD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit dit document.
 Advies d.d. 18-03-2018