Verbod op stroomstootapparatuur bij honden sinds 1 januari

Sinds 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan om stroomstootapparatuur te gebruiken bij huisdieren, bijvoorbeeld een stroomhalsband. Honden kunnen hierdoor namelijk pijn ervaren of gewond raken. Dit verbod moet dat tegen gaan.

Stroomstoten bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Dit geldt ook voor apparatuur waarbij de stroomstootfunctie niet gebruikt wordt, het apparaat uit staat, of het apparaat onklaar gemaakt is. De herkenning van het apparaat kan namelijk nog steeds een mentaal effect hebben op de hond, bijvoorbeeld in de vorm van angst of agressie.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kan nog gebruik gemaakt worden van stroomstootapparatuur voor bepaalde overheidstaken op het gebied van veiligheid en openbare orde. Daarnaast mag elektrische afrastering nog gebruikt worden, zoals hekken die onder stroom staan. Deze hekken hebben namelijk een gering effect op het welzijn van honden. Stroombanden die automatisch een stroomstoot geven zodra een hond een bepaalde grens passeert, vallen wel onder het verbod.

Handhaving

Een overtreding van het verbod is een misdrijf waarop strafrechtelijk wordt gehandhaafd. Het verbod kan worden gecontroleerd door de politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

De LID heeft deze week al een halsband in beslag genomen. Voor de baasjes van dieren die op dit moment ondanks het verbod toch nog een stroomstoothalsband dragen heeft de LID de volgende boodschap: afdoen en nooit meer gebruiken.