Advertentie

Scholing voor huisdiertrainers

Het is erg nuttig om een goede training met je dier te volgen, maar bij wie moet je daarvoor zijn? Hier lees je meer over waar een hondentrainer aan kan en moet voldoen.

Geen beschermde titel

Trainer voor dieren en kynologisch instructeur zijn geen beschermde titels in Nederland. Wel bestaan er door de beroepsverenigingen geaccrediteerde opleidingen tot kynologisch instructeur (hondentrainer) en nascholingen.

Voorwaarden

Voor het behoud van een benoeming als “kynologisch instructeur” dient de hondentrainer aan een aantal voorwaarden te voldoen, afhankelijk van de beroepsinstantie waarbij hij/zij is aangesloten, zijn dit onder andere:

  • De trainer dient een minimum aantal lesuren per jaar te verzorgen.
  • Er dient jaarlijks op de werkzaamheden als hondentrainer gerichte nascholing gevolgd te worden.

Voor andere huisdieren bestaat er momenteel geen accreditatiesysteem.

Terug naar thema Huisdiertraining

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. Vanwege de variabiliteit in diergedrag en de soms onvoorspelbare aard hiervan is het voor een gewetensvol trainer niet mogelijk garanties te geven over het resultaat van de training. Zowel trainers, als diergedragstherapeuten, dierenartsen en veterinaire gedragsspecialisten dienen er tot op zekere hoogte wel voor te zorgen dat de eigenaar tevreden is over hun dienst. De auteurs en de KNMvD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit dit document.
 Advies d.d. 18-03-2018