Advertentie
 • KNMvD
 • 20 maart 2017 - 12:33

Paardenmarkten: wel of geen dierenmishandeling?

De een vindt het geweldig, de ander ziet het als dierenmishandeling: paardenmarkten. Voor en tegenstanders voeren al jaren discussie. Nu is er een advies uitgebracht waarin staat dat paardenmarkten kunnen blijven bestaan, mits alles goed is geregeld voor het dierenwelzijn. Dit advies komt van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Welzijn paarden op paardenmarkten

In Nederland zijn er jaarlijks tientallen paardenmarkten. De grootste en meest bekende zijn die in Hedel en Zuidlaren. Al jaren is er discussie of deze markten door zouden mogen gaan of dat het dierenwelzijn er onvoldoende is. De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA om advies over het beperken van dierenwelzijn en over het risico op incidenten. Nu ligt er dus een zienswijze waarin staat dat ze door kunnen gaan.

De dierenartsen uit de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) van de KNMvD is blij met de zienswijze van het RDA. De GGP deelde, zodra bekend was dat er om advies was gevraagd, het KNMvD Standpunt Paardenmarkten met de RDA.

De RDA geeft in zijn advies concrete verbeterpunten die controleerbaar zijn, en dat is goed voor het welzijn van de paarden.

Het advies

De RDA doet een aantal aanbevelingen om het welzijn van paarden op paardenmarkten te borgen.

De aanbevelingen in het kort

 • 1.
  Het Protocol Welzijn Paardenmarkten aanscherpen en uitbreiden
 • 2.
  Vakbekwaamheidseisen stellen aan controleurs
 • 3.
  Zorgen voor voldoende kennis over omgang met en verzorging van paarden bij de houder
 • 4.
  Identiteit paard en houder controleren bij aankomst op de markt
 • 5.
  Zorgen voor strikter toezicht en handhaving (wet- en regelgeving) en het aangepaste Protocol Welzijn Paardenmarkten opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • 6.
  Een welzijnsevaluatie opstellen ten behoeve van bevoegd gezag
 • 7.
  Transparantie op paardenmarkten vergroten
 • 8.
  Communicatie en voorlichting aan alle betrokkenen, via geschikte kanalen en met toelichting op de achterliggende redenen van afspraken en regels
 • 9.
  Eenduidige definities en interpretatie wet- en regelgeving
 • 10.
  Aanvullende eisen stellen ten aanzien van lange transporten

Controle op paardenmarkten

De RDA geeft in het Protocol Welzijn Paardenmarkten aan dat bijvoorbeeld het laten controleren op uitputting, verwondingen en afwijkend gedrag een goede slag zou zijn in het verbeteren van dierenwelzijn. Ook het aanbieden van drinkwater en ruwvoer en het treffen van maatregelen om ongelukken te voorkomen worden geadviseerd.

Ook belangrijk is om naleving van wet- en regelgeving te verbeteren. De regels moeten duidelijk worden uitgelegd en helder zijn voor iedereen. Ook het voorlichten van potentiële kopers hoort daarbij om impulsaankopen te voorkomen.

Volgende stap

Het advies ligt er. De volgende stap is dat de zienswijze deelt met gemeenten. Vijf gemeenten met grote paardenmarkten krijgen bezoek en alle andere gemeenten worden door de RDA geïnformeerd. Wil je meer weten? Lees ook: RDA zienswijze “Paardenmarkten in Nederland” en de RDA publieksbrochure met de samenvatting van de zienswijze.