Advertentie

Nieuwe kansen voor alle dieren in Oostvaardersplassen

Koude en droogte en daarmee de graasmogelijkheden voor herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen (OVP) hebben de laatste maanden voor veel discussie en betrokkenheid van grote groepen mensen gezorgd.

In lijn met het advies van de KNMvD aan de commissie Van Geel <link> over begrazingsmogelijkheden voor grote grazers, heeft de Provincie Flevoland op 18 september jl besloten het aantal grote grazers terug te brengen tot 1100 dieren.

De Heckrunderen blijven in de OVP, de Konikpaarden gaan naar andere gebieden, alleen voor de herten ziet de provincie geen andere keuze dan afschot.

Goed beheer en beperking van het aantal grote grazers, gerelateerd aan de voedingsmogelijkheden van het gebied, is nu de nieuwe opdracht voor de beheerders van de Oostvaardersplassen. Daar is zowel het welzijn van de grote grazers bij gebaat als de biodiversiteit van het gebied en de mogelijkheden van andere dieren om zich in dit natuurgebied te ontwikkelen.