Advertentie

Neurologische vorm van rhinopneumonie bij manege Lelystad

Bij Manege Lelystad in Lelystad is de neurologische vorm van rhinopneunomie vastgesteld. Er is inmiddels één paard overleden. Twee paarden vertonen neurologische verschijnselen en zijn in quarantaine geplaatst. De paarden op de betreffende stal hebben in de afgelopen periode geen contact gehad met andere paarden en mogen de locatie de komende weken niet verlaten. Ook worden er geen paarden van buiten toegelaten. De paarden staan onder dagelijkse controle van een dierenarts.

De manege heeft aangegeven dat het om rhinopneumonie gaat en heeft contact opgenomen met de Sectorraad Paarden (SRP). De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als je (je) paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Meer achtergrondinformatie over rhinopneumonie vind je op www.sectorraadpaarden.nl