Belangrijke antibiotica blijven ook voor dieren beschikbaar

Afgelopen week stemde het Europees Parlement tegen een motie die een groot aantal antibiotica-soorten die belangrijk zijn voor het behandelen van bacteriële infecties bij dieren, te reserveren voor de mens.

Samen met onze Europese organisatie de Federation of Veterinarians in Europe (FVE) heeft de Nederlandse beroepsorganisatie van dierenartsen KNMvD de achterliggende weken intensief campagne gevoerd om te voorkomen dat deze motie zou worden aangenomen. Zowel voor diergezondheid, dierenwelzijn als de volksgezondheid is het heel goed nieuws dat het Europees Parlement met een grote meerderheid tegen deze motie heeft gestemd.

Als gevolg van de stemming kan de Europese Commissie samen met deskundigen verder met het uitrollen van de nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij dieren. Een belangrijke stap in de strijd tegen antibioticaresistentie bij mens en dier. Samen met hun Europese collega’s zullen onze dierenartsen zich blijven inspannen voor een verantwoord en restrictief gebruik van antibiotica bij dieren.

Wanneer het echt nodig is, blijven antibiotica dus ook beschikbaar voor dieren.

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.