Plannen voor het verminderen van bijtincidenten met honden

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen. Zij adviseert de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De RDA heeft op verzoek van de staatssecretaris een tiental aanbevelingen opgesteld, met als doel het aantal bijtincidenten te verminderen. Correcte identificatie en registratie (I&R) van honden is hiervoor belangrijk. De RDA adviseert voor de I&R een grote rol voor dierenartsen.

De aanbevelingen

De aanbevelingen van de RDA bevatten een aantal invalshoeken. Zij stellen dat bij een bijtincident drie zaken een rol spelen: de houder, de hond en de omgeving. Maatregelen die de bijtincidenten moeten verminderen zijn hier op gebaseerd. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld het opstellen van een lijst met hoogrisico rassen en houderijvoorschriften voor een houder van hoogrisico rassen. Verder adviseren de deskundigen een centrale registratie van bijtincidenten door dierenartsen, ziekenhuizen of politie, en het versterken van I&R door dit alleen door dierenartsen uit te laten voeren. Verder moet er volgens de RDA meer voorlichting komen, een landelijk opvang-, plaatsings- en euthanasiebeleid en een centraal meldpunt voor burgers. Tevens adviseren zij een “one strike out policy”: euthanasie na het eerste ernstige bijtincident met ernstige verwondingen.

Geen verbod op hondenrassen

Een verbod op bepaalde hondenrassen adviseert de RDA niet. Dit had in het verleden met de Regeling Agressieve Dieren namelijk ook niet het gewenste effect.

Lees de volledige zienswijze of de samenvatting van de RDA.

Tip: Het  Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft informatie over dreiggedrag bij honden.

 

Lees ook:

Minder hondenbeten