Advertentie

Meer tips voor huisdiertraining!

In eerdere artikelen hebben we al uitleg gegeven over huisdiertraining en waar een goede trainer aan moet voldoen. Ook onderstaand advies kan je nog meer helpen bij de keuze van een trainer of gediplomeerde gedragstherapeut voor dieren. 

Meekijken bij een les

Vraag altijd of het mogelijk is vooraf mee te kijken met een les, zonder uw eigen dier mee te nemen. Iedere eigenaar/cursist heeft een eigen leerstijl, door een les mee te kijken wordt zichtbaar of de lesmethode van de instructeur past bij de eigenaar.

Let er bij het meekijken met een les tevens op dat zowel de dieren als de eigenaren zich op hun gemak lijken te voelen en plezier hebben in de les. Bij honden kan je kijken of ze niet hun staart laag of tussen de achterpoten houden.

Let ook op de manier waarop de instructeur en de eigenaren communiceren met hun dier. Praten ze met een harde of boze stem? Dat is niet wenselijk en niet nodig. Een harde stem is alleen maar nodig bij dieren die niet goed kunnen horen. Bij slechthorende dieren kan je ook overwegen om visuele signalen (gebaren) te gebruiken in plaats van je stem.

Je eigen gevoel

Het is belangrijk dat je geen dingen doet die tegen jouw eigen gevoel ingaan. Wanneer de trainer iets van je vraagt, waarvan je vreest dat dit ongemak zal veroorzaken bij jou of jouw dier of zelfs schade zou kunnen berokkenen, vraag de trainer of therapeut dan om uitleg bij de trainingsmethode, wat mogelijke bijwerkingen hiervan kunnen zijn en hoe daar mee om gegaan wordt. Het is ook altijd mogelijk te vragen om een alternatieve trainingsmethode.

Terug naar thema Huisdiertraining

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. Vanwege de variabiliteit in diergedrag en de soms onvoorspelbare aard hiervan is het voor een gewetensvol trainer niet mogelijk garanties te geven over het resultaat van de training. Zowel trainers, als diergedragstherapeuten, dierenartsen en veterinaire gedragsspecialisten dienen er tot op zekere hoogte wel voor te zorgen dat de eigenaar tevreden is over hun dienst. De auteurs en de KNMvD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit dit document.
 Advies d.d. 18-03-2018