Advertentie

Groepslessen voor honden

Groepslessen voor honden zijn zeer populair, vaak leuk voor de honden en meestal goedkoper dan privélessen. Máár let op, ze horen wel heel goed geregeld te worden!

Aandacht

Om voldoende aandacht aan de deelnemers te kunnen geven en zicht te hebben op het gedrag van zowel dier als eigenaar, dient er een maximaal aantal deelnemers per les te zijn. Voor hondentraining dient de groep maximaal 4-6 honden te bevatten. Er dient voldoende persoonlijke ruimte te zijn om te trainen, zonder dat de hond en eigenaar hierbij belemmerd worden door mede-cursisten. Hoe groot deze persoonlijke ruimte is, is afhankelijk van het individu.

Tevens dient de trainer persoonlijke aandacht aan de cursisten en honden te kunnen geven of hiervoor geschikte assistentie beschikbaar te hebben.

Indien de mogelijkheid wordt aangeboden voor “vrij spelen” tijdens de training, dan dient dit onder toezicht van de trainer plaats te vinden. Hierbij wordt in kleine overzichtelijke groepjes gespeeld gedurende een korte periode. De trainer voorkomt dat er een te hoge mate van opwinding ontstaat bij de dieren en dat deze ongewenst gedrag of angst kunnen ontwikkelen.

Diergezondheid en vaccinaties

Bij diertrainingen in groepen dient de instructeur zich ervan te verzekeren dat de deelnemende dieren zo goed mogelijk beschermd worden tegen besmettelijke aandoeningen. Voor deelname aan de trainingen dienen daarom eisen aan de vaccinatiestatus van het dier gesteld te worden. Hiervoor kan bij volwassen dieren voor bepaalde aandoeningen een positieve titerbepaling ook geaccepteerd worden. De dierenarts van het deelnemende dier zou akkoord moeten zijn met de eisen die de trainer aan de vaccinatiestatus stelt.

De instructeur dient eigenaren af te raden om met zieke dieren naar de training te komen. Dit geldt zowel voor besmettelijke aandoeningen als aandoeningen waardoor het dier pijn of ongemak ervaart. In dit laatste geval kan de instructeur de training ook specifiek voor dit individu aanpassen.

Terug naar thema Huisdiertraining

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. Vanwege de variabiliteit in diergedrag en de soms onvoorspelbare aard hiervan is het voor een gewetensvol trainer niet mogelijk garanties te geven over het resultaat van de training. Zowel trainers, als diergedragstherapeuten, dierenartsen en veterinaire gedragsspecialisten dienen er tot op zekere hoogte wel voor te zorgen dat de eigenaar tevreden is over hun dienst. De auteurs en de KNMvD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit dit document.
 Advies d.d. 18-03-2018