Advertentie

Moet ik dierziekten, zoals vogelgriep, melden?

Sommige dierziekten kunnen veel schade aanrichten aan mens en dier. Bijvoorbeeld vogelgriep of Q-koorts. Dit zijn aangifteplichtige dierziekten. 

Vermoed je bij één of meer dieren een aangifteplichtige dierziekte? Dan moet je de dierziekte melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 

Dierziekten altijd melden

Je moet bepaalde dierziekten altijd melden. Bijvoorbeeld klassieke varkenspest (KVP) of vogelgriep (AI). Deze ziektes staan op een lijst van aangifteplichtige ziektes. De landen van de Europese Unie (EU) hebben die lijst gemaakt. Bij de samenstelling van de lijst hebben zij informatie gebruikt van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

Redenen om een ziekte op deze lijst te zetten, zijn:

  • Het kan snel uitbreiden;
  • Het kan de betrokken diersoort ernstig schaden;
  • Het is moeilijk te bestrijden of te genezen;
  • Het is een gevaar voor de volksgezondheid.

Dierziekten melden

Wil je een dierziekte (of verschijnselen ervan) melden? Dan kan je terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die kan dan snel ingrijpen en voorkomen dat de ziekte zich naar andere bedrijven verspreidt. Je kunt je melding 24 uur per dag doorgeven aan de NVWA via telefoonnummer (045) 546 31 88.