Advertentie
  • Marjolijn Fijten
  • Redacteur
  • 22 juni 2017 - 16:26

Antibioticagebruik in de veehouderij daalt verder

Dierenartsen registreren het antibioticumgebruik in Nederland in centrale databanken. In 2016 zijn de cijfers opnieuw gedaald: ten opzichte van 2009 is het antibioticumgebruik met meer dan 64% afgenomen. Een mooi resultaat voor alle dierenartsen en veehouders die hebben bijgedragen aan deze daling!

Veehouderij

In de veehouderij is het voor de sectoren vleeskalf, melkvee, varkens en pluimvee wettelijk verplicht om het antibioticumgebruik te registeren. Een onafhankelijk partij, de autoriteit Diergeneesmiddelen SDa, heeft de standaard voor registratie van de voorgeschreven antibiotica opgesteld. Deze autoriteit analyseert de data en leidt er streefwaardes voor de praktijk uit af: dierenartsen en dierhouders kunnen zo hun resultaten spiegelen aan de resultaten van hun collega’s.

Pluimveesector

Vooral in de pluimveesector is het gebruik vorig jaar fors afgenomen. Waarschijnlijk is dit deels te danken aan de introductie van kippenrassen die trager groeien en daardoor een betere weerstand hebben.

De komende periode zal er vooral aandacht zijn voor veehouders en dierenartsen die nog ondersteuning kunnen gebruiken. Met wetenschappelijk onderzoek naar zogenaamde ‘kritische succes factoren’ komt in beeld wat belangrijk is om het antibioticagebruik op veehouderijbedrijven te laten dalen.

Lees ook: Rundveedierenarts over antibioticaresistentie

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.