Advertentie

De wolf komt naar Nederland

Er is geen ontkomen aan. De ‘verkenners’ zijn al enkele keren gesignaleerd, het wachten is op de eerste wolf die zich permanent in Nederland vestigt.

Dat is dan voor het eerst in ongeveer 130 jaar. Zo lang is het geleden dat de laatste Nederlandse wolf (waarschijnlijk in Limburg) werd doodgeschoten nadat hij een goede honderd jaar eerder al uit het westen van Nederland was verdwenen.

De laatste jaren is er door veel (natuur)organisaties, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en de provincies overlegd om vast te stellen onder welke voorwaarden de wolf hier weer kan en mag leven. Jarenlang is er gesproken over herintroductie, maar inmiddels is duidelijk dat de wolven zich zelf, vanuit Duitsland, weer in Nederland gaan melden. De berichten daarover verschijnen nu met enige regelmaat in de media.

Dat levert enige reden tot aandacht. De wolf is in principe een jager en zal dus op prooi jagen. Dat blijkt uit het feit dat er de laatste jaren enige tientallen schapen door wolven zijn gedood. Sinds maart 2015 zijn er 47 meldingen gedaan bij de provincies van door wolven doodgebeten of verwonde schapen, zie de website BIJ12 van de samenwerkende provincies. Het gaat daarbij om ongeveer 160 schapen, schapenhouders kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Schapen worden helaas ook gedood of verwond door loslopende honden en vossen, die schade moeten schapenhouders zelf dragen of verhalen op eigenaar van de hond.

Wolven zijn een beschermd diersoort. Zij mogen alleen gevangen worden of gedood op last van de provincie als ze een gevaar vormen voor mensen. De provincies zijn dan ook  bezig met een ‘operationeel draaiboek wolf’, samen maatschappelijke organisaties zoals landbouworganisaties, natuurterreinbeheerders en dierenwelzijnsorganisaties.

Boeren en eigenaren van hobbydieren moeten in principe zelf zorgen voor de bescherming van hun vee tegen mogelijke aanvallen van andere dieren dus ook tegen wolven. Daar is nog geen eenduidige methode voor.

Wolven. Een interessant experiment. Maar de aandacht voor alle dieren moet een zorg voor iedereen zijn.