Advies over huisdieren en COVID-19

Er zijn enkele gevallen bekend van katten en honden die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. In dit overzicht vind je de laatste adviezen van het RIVM. Ook in Nederland zijn een hond en enkele katten besmet geweest met het virus. Meestal waren de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2). Waarschijnlijk hebben de eigenaren het huisdier besmet. Omdat het om een paar besmette huisdieren gaat (van over de hele wereld), gaan we ervan uit dat de kans dat een huisdier door de eigenaar besmet raakt klein is.

Katten

Uit onderzoek blijkt dat katten ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Vooral jonge katten blijken na besmetting ziek te worden. Net als bij mensen, krijgen katten luchtwegklachten. Ook kunnen ze maag- en darmproblemen krijgen. In Nederland zijn bij enkele katten antistoffen gevonden tegen het nieuwe coronavirus. Dit betekent dat de katten besmet zijn geweest met het virus.

Als katten ziek worden, kunnen ze het virus uitscheiden via de keel/bek en via de ontlasting. Er is nog geen duidelijk bewijs dat katten elkaar kunnen besmetten. In experimenteel onderzoek is dat wel aangetoond, maar het is onbekend in hoeverre dit onder natuurlijke omstandigheden kan plaatsvinden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Het risico van kat-op-katbesmetting wordt op dit moment als klein ingeschat.

Kat-op-mensbesmetting

Als een kat wel besmet is maar geen ziekteverschijnselen heeft, is de kat niet besmettelijk. De kans dat een zieke kat met COVID-19 een mens kan besmetten is ook heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Honden en andere huisdieren waar mee geknuffeld wordt

Honden kunnen besmet raken met het nieuwe coronavirus. Een hond kan waarschijnlijk het virus niet overbrengen naar een andere hond. Er zijn geen aanwijzingen dat een hond die besmet is met het nieuwe coronavirus het aan een mens kan overdragen. Bij één hond in Nederland zijn antistoffen tegen het nieuwe coronavirus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus.

Ook van hamsters en fretten weten we dat zij besmet kunnen raken en ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Er wordt onderzocht of dat ook voor konijnen geldt.

Adviezen voor eigenaren van huisdieren met knuffelcontact

Uit voorzorg geven we deze adviezen voor de omgang met alle huisdieren waarmee geknuffeld wordt.

  • Mensen in het huishouden van het huisdier hebben geen klachten

Dan zijn er geen maatregelen nodig voor het contact met (knuffel)huisdieren. Goede hygiëne is en blijft belangrijk, het dier mag gewoon naar buiten.

  • Het huisdier is ziek, mensen in het huishouden hebben geen klachten

Dan gaan we er van uit dat het geen COVID-19 infectie is bij het dier. Goede hygiëne is belangrijk, het dier mag naar buiten. Overleg zo nodig met de dierenarts.

  • Mensen in het huishouden hebben klachten passend bij COVID-19, het huisdier is niet ziek

Hoewel de kans heel klein is dat je dier ziek wordt, worden er uit voorzorg enkele adviezen gegeven. Als je klachten hebt die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts), vermijd dan intensief knuffelen en contact met het dier. Laat als dat mogelijk is een niet zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen. Goede hygiëne is belangrijk. Het huisdier mag naar buiten.

  • Mensen in het huishouden hebben klachten passend bij COVID-19, en het huisdier is ziek

Als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts), en het dier wordt ziek, dan bestaat er een kleine kans dat het om een SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus  coronavirus -2 infectie gaat bij het dier. De kans dat mensen ziek worden van het dier is veel kleiner dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten. Toch is het verstandig dat alle huisgenoten dan intensief contact (knuffelen, likken) met het zieke dier vermijden. Laat als dat mogelijk is een niet zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen. Goede hygiëne is extra belangrijk. Laat het dier buiten niet los rondlopen. Als het dier ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij COVID-19.

  • Mensen met klachten passend bij COVID-19 blijven zoveel mogelijk thuis. Als hun huisdier ook klachten krijgt die kunnen passen bij COVID-19 (luchtweg of darmklachten), is het advies om het dier (zoveel mogelijk) binnen te houden. Laat deze dieren niet vrij buiten rondlopen. Zorg dat deze dieren niet naar een locatie gaan waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel).

Andere dieren en COVID-19

Uit onderzoek blijkt dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar zijn voor het nieuwe coronavirus. Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten en paarden zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet. Fretten, en daarmee ook nertsen, zijn gevoelig voor besmetting met COVID-19. Op enkele nertsenbedrijven in Noord-Brabant is het nieuwe coronavirus aangetroffen. De dieren zijn waarschijnlijk besmet door medewerkers van het bedrijf.

Wat doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ?

In Nederland zijn we alert op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen en omgekeerd kunnen worden overgedragen. Zoals mensen besmet  kunnen worden met infectieziekten, kunnen ook dieren besmet raken. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens:  dat zijn de zoönosen. Soms kunnen dieren ook infectieziekten oplopen van mensen, dat zijn antropozoönosen.

Dat betekent dat ook bij het nieuwe coronavirus  wordt gekeken in hoeverre dieren besmet kunnen worden en een rol spelen in de verspreiding van het virus. Het RIVM werkt hierbij samen met verschillende professionals, onder andere uit de  gezondheidszorg en de diergeneeskunde.

Bron: RIVM

Op zoek naar een dierenarts?

Vind direct een dierenarts bij jou in de buurt.