Dieren mee naar het verzorgingstehuis?

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2017 Kamerbreed een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de Kamer zorgorganisaties oproept om dieren toe te laten tot verzorgingshuizen. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van huisdieren een positieve invloed heeft op de gezondheid en het algemeen welbevinden van ouderen. Maar ook voor het dierenwelzijn is dit beter. Huisdieren kunnen beter bij hun baas blijven dan dat ze weggehaald worden. Dierenartsen kunnenhelpen bij het nemen van de juiste beslissing over de toekomst en het welzijn van baas en huisdier.